NyIng rapporter
i pdf-format

Rapporter i pdf-format, nedladdningsbara•••••••••

Tryckta rapporter kan beställas från NyIng via Ann Carlsson,
tel 013- 28 13 13, e-post ann@isy.liu.se.

( Obs! Innehållsförteckningar i pdf-dokument kan ha missvisande sidnumrering.)

Nr 1: Att undervisa kvinnliga ingenjörsstudenter,
Minna Salminen-Karlsson, 1998 (364 kb)

Nr 2: Examination inom ingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna,
Håkan Hult, 1998 (99 kb)

Nr 3: Varför valde du som du gjorde? Varför valde du inte teknik?, Fredrik Johansson, 1998 (112 kb)

Nr 4: Brister, fördomar och förändringsarbete,
Fredrik Johansson, 1998 (58 kb)

Nr 5: En enhetlig ingenjörsutbildning,
Stefan Olofsson, 1998 (91 kb)

Nr 6: Integration of psychology, economy and information technology, Patrick Lambrix, 1998 (129 kb)

Nr 7: Laboteket — ett laborationskoncept i riktning mot ett ökat studentansvar, Thomas McKelvey, 1999

Nr 8: Förnyelse av trafikutbildningen vid LTH,
Bengt Jacobsson m fl, 1999 (232 kb)

Nr 9: Kritiske venner - bruk av interkollegial kritik innen universiteten, Gunnar Handal, 1999 (71 kb)

Nr 10: Expresso - examinationsformer som ett sätt att
förändra studievanor
, Anders Berglund, 1999 (346 kb)

Nr 11: Runestone, an International Student Collaboration Project,
Mats Daniels, 1999 (146 kb)

Nr 12: Projektet med datatekniskt basår — en analys utifrån ett genusperspektiv, Jeanette Hägerström, 1999 (216 kb)

Nr 13: Pedagogiskt utvecklingsarbete i matematik
vid ingenjörsutbildningar i Sverige
,
Anders Tengstrand, 1999 (104 kb)

Nr 14: IT-satsningen inom ingenjörsutbildningen — översikt och diskussion, Petra Jönsson och Daniel öst, 1999 (203 kb)

Nr 15: Det är inte bara image — skäl till kvinnors bortval av ingenjörsutbildning, Fredrik Palm, 1999 (115 kb)

Nr 16: Från T4 till högskoleingenjörsutbildning och Hur få ungdomar att välja det naturvetenskapliga programmet?,
Ingemar Lindskoug, 1999 (55 kb)

Nr 17: Mekoteket, Karl-Olof Olsson, 1999

Nr 18: Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser,
Sara Tyskeng och Olof Hjelm, 2003 (141 kb)

Nr 19: Lära matematik via ett förbättrat skrivande vid tentamen,
Owe Kågesten och Louise Bonta, 2003 (150 kb)

Dessutom har NyIng gett ut två antologier:

Människa, teknik, samhälle i högre teknisk utbildning, 1998
(1,3 mb)

Vad är en ingenjör?, 1998
(622 kb)

En fotoutställning med namnet Universitetets lärmiljö har producerats av Johan Näslund på uppdrag av NyIng och Centrum för universitetspedagogik (CUP) vid Linköpings universitet. Utställningen kan lånas från CUP fr o m april 1999.