Göm meny

ISYs forskningsområden, reglersystem

Forskning inom Fordonssystem

Fordonssystem forskar inom reglering, diagnos och övervakning av fordonsfunktioner. Det övergripande målet är att utveckla styrsystem för att uppnå goda prestanda, säkerhet, energibesparing och miljömässig hållbarhet. Vår strategi är att fokusera på styrsystemfrågor och att samarbeta med andra vad gäller mekanisk konstruktion och industriell utvärdering. Funktionerna vi beaktar inkluderar avancerad motorreglering, koordinerad reglering av fordon och drivlina, och autonoma funktioner i intelligenta fordon och intelligenta vägsystem. Viktiga metodforskningsområden är tillämpad optimal styrning och generell modellbaserad diagnos, där vi har generellt intresse i många typer av tillämpningar såsom flygplan, gasturbiner, motorer och hybridfordon.

Fordonssystem
Regleralgoritmer planerar automatiskt bränsleoptimal uppförs- och utförskörning. .


Senast uppdaterad: 2013-02-11