Göm meny

ISYs forskningsområden

Forskning inom Informationskodning

Informationskodnings forskning omfattar bildkodning, kommunikationsnät, kryptering och biologisk informationsrepresentation. Den gemensamma nämnaren är effektiv och robust kodning av information. Tidigare har gruppen tagit fram ett av de första förslagen till videokodning, som senare utvecklats till H.26x- och MPEG-standarderna. Gruppen arbetade också tidigt med modellbaserad kodning av ansikten. Nuvarande forskning innefattar 3D-modeller för bilder och bildanalys samt tekniker för effektiv och störningstålig distribution av video över paketbaserade nät. Inom området kommunikationssäkerhet fokuseras arbetet på analys av protokoll för kvantkryptering. Gruppen har också arbetat med internationell standardisering inom området. Slutligen studeras informationsrepresentationen i biologiska celler för att utveckla matematiska modeller som beskriver sambandet mellan den genetiska koden och organismers utveckling.

Bild Informationskodning
Kommunikation inom och mellan celler ögonblicksbild från en tredimensionell simulering av celldelning, tidigt i utvecklingen av ett embryo av nematoden C Elegans. .


Senast uppdaterad: 2012-06-19