Göm meny

ISYs forskningsområden

Forskning inom Kommunikationssystem

Avdelningen bedriver forskning inom kommunikationsteknik med fokus på trådlös kommunikation. Ett grundproblem inom trådlös kommunikation är att den del av det elektromagnetiska spektrumet som lämpar sig för radiokommunikation är ganska liten. Spektrum är därför en fundamentalt begränsad resurs. Ett annat problem är den begränsade effektförbrukning man kan tillåta i mobil elektronik. Det som sätter gränsen är främst batteriers begränsade energiinnehåll. Typiskt åtgår mycket effekt för signalbehandling, som omfattar till exempel omformandet av ett digitalt datapaket till analoga vågformer och vice versa. Nya tillämpningar kommer att kräva ännu mer avancerad signalbehandling än vad dagens system gör. Samtidigt, har slutanvändare ökade krav på mobilitet och batteritid. Detta leder till ett behov av effektiva signalbehandlingsalgoritmer som kan utnyttja modern hårdvara optimalt.

Multiuserfading

Visualisering av tids- och frekvensfädande trådlösa kanaler för olika användare i ett trådlöst kommunikationssystemmed flera användare.


Senast uppdaterad: 2012-06-19