Göm meny
ISY-LOGO

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniksystem, Elektroniska komponenter, Fordonssystem,Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Titel: Efficient Compilation for Application Specific Instruction set DSP Processors with Multi-bank Memories
Respondent: Joar Sohl
Avdelning: Datorteknik
Opponent: Prof. Krzysztof Kuchcinski, Department of Computer Science, Lund University
Handledare: Prof. Dake Liu
Datum: 2015-02-27
Tid: 10:15
Plats: Visionen, B-huset

Titel: Massive MIMO: Fundamentals and System Designs
Respondent: Hien Quoc Ngo
Avdelning: Kommunikationssystem
Opponent: Prof. Giuseppe Caire, Technical University of Berlin, Germany, och University of Southern California, Los Angeles, USA
Handledare: Prof. Erik G. Larsson
Datum: 2015-03-06
Tid: 13:15
Plats: Visionen, B-huset

Titel: Optimal Predictive Control of Wheel Loader Transmissions
Respondent: Tomas Nilsson
Avdelning: Fordonssystem
Opponent: Professor Christopher Onder, ETH Zurich
Handledare: Jan Åslund
Datum: 2015-03-20
Tid: 10:15
Plats: Visionen, B-huset

Licentiat framläggningar

Titel: A Classical-Light Attack on Energy-Time Entangled Quantum Key Distribution, and Countermeasures
Respondent: Jonathan Jogenfors
Avdelning: Informationskodning
Opponent: Dr. Arnt Inge Vistnes, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo
Handledare: Docent Jan-Åke Larsson
Datum: 2015-02-27
Tid: 13:15
Plats: Visionen, B-huset


Senast uppdaterad: 2014-02-10