Göm meny
ISY-LOGO

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Ingvar Carlsson Award

Emil Björnson på avdelningen för kommunikationssystem har tilldelats Ingvar Carlsson Award av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Prisbeloppet uppgår till 4 miljoner kronor varav 60 000 i personligt stipendium.
Läs mer i LiU-Nytt och hos SSF.

Disputation

Titel: Planning and Provisioning Strategies for Optical Core Networks
Respondent: Ajmal Muhammad
Avdelning: Informationskodning
Opponent: Ass. Prof. Massimo Tornatore Politecnico di Milano, Italy och University of California, Davis
Datum: 2015-04-30
Tid: 10:15
Plats: Signalen, B-huset

Titel: Diagnosability performance analysis of models and fault detectors
Respondent: Daniel Jung
Avdelning: Fordonssystem
Opponent: Professor Michael Hofbaur, UMIT
Handledare: Erik Frisk
Datum: 2015-05-22
Tid: 10:15
Plats: Visionen, B-huset


Senast uppdaterad: 2015-03-16