Göm meny

Välkommen till ISYs interna webbsidor!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Roger Larsson, doktorand inom Reglerteknik, presenterar sin avhandling "Flight Test System Identification"
Opponent: Professor Roy Smith, ETH, Zurich
Huvudhandledare: Docent Martin Enqvist
Tid: 20190612, 10:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset

Licentiatseminarium

Per Boström-Rost, doktorand inom Reglerteknik presenterar sin licentiatavhandling "On Informative Path Planning for Tracking and Surveillance".
Opponent: Prof. Petter Ögren, KTH, Stockholm
Huvudhandledare: Assoc. Prof. Gustaf Hendeby
Tid: 20190604, 10:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset

Kristoffer Bergman, doktorand inom Reglerteknik presenterar sin licentiatavhandling "On Motion Planning Using Numerical Optimal Control".
Opponent: Assoc. Prof. Paolo Falcone, Chalmers, Göteborg
Huvudhandledare: Assoc. Prof. Daniel Axehill
Tid: 20190614, 10:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset


Senast uppdaterad: 2018-05-30