Göm meny

Välkommen till ISYs interna webbsidor!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

ISY 50 år - 29 augusti

ISY firar med en halvdags program i och omkring Visionen och Ada Lovelace.
Ballons

Preliminärt program

13:15-13:30 Prefekten hälsar välkommen
13:30-14:15 Keynote: Torbjörn Kronander (Sectra)
14:15-15:15 Demonstrationer, posterutställning, kaffe
15:15-16:00 Paneldiskussion
16:00-16:45 Demonstrationer, posterutställning
16:45-17:30 Keynote: Sriram Vangal (Intel)

Senast uppdaterad: 2018-05-30