Göm meny

Välkommen till ISYs interna webbsidor!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Clas Veibäck, doktorand inom Reglerteknik, presenterar sin avhandling "Tracking the Wanders of Nature".
Opponent: Dr. Hans Driessen, TU Delft/Thales
Huvudhandledare: Dr. Gustaf Hendeby
Tid: 20181207, 10:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla

Christian Andersson Naesseth, doktorand inom Reglerteknik, presenterar sin avhandling "Machine learning using approximate inference: Variational and sequential Monte Carlo methods".
Opponent: Reader Iain Murray, University of Edinburgh
Huvudhandledare: Professor Thomas Schön, Linköping University and Uppsala University
Tid: 20181214, 10:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla

Licentiatseminarium

Du Ho, doktorand inom Reglerteknik, presenterar sin licentiatavhandling "Some results on closed-loop identification of quadcopters".
Opponent: Prof. Alexander Medvedev, Uppsala Universitet
Huvudhandledare: Dr. Martin Enqvist
Tid: 20181130, 10:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla

Niklas Johansson, doktorand inom Informationskodning, presenterar sin licentiatavhandling "On the Power of Quantum Computation: Oracles".
Opponent: Professor Göran Johansson, Chalmers tekniska högskola
Huvudhandledare: Professor Jan-Åke Larsson
Tid: 20181203, 13:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla


Senast uppdaterad: 2018-05-30