Göm meny

Välkommen till ISYs interna webbsidor!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Marcus Karlsson, doktorand inom Kommunkationssystem, presenterar sin avhandling "Blind Massive MIMO Base Stations: Downlink Transmission and Jamming".
Opponent: Professor Ralf Müller Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nüurnberg, Erlangen, Germany
Huvudhandledare: Professor Erik G. Larsson
Tid: 20180914, 13:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla

Licentiatseminarium

Giovanni Interdonato, doktorand inom Kommunikationssystem, presenterar sitt licentiatarbete "Signal Processing Aspects of Cell-Free Massive MIMO".
Opponent: Professor Tommy Svensson, Chalmers University
Huvudhandledare: Professor Erik G. Larsson
Tid: 20180921, 13:15
Plats: Systemet, B-huset, Campus Valla


Senast uppdaterad: 2018-05-30