Göm meny

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Niklas Wahlström, doktorand i Reglerteknik, försvarar sin avhandling med titel "Modeling of Magnetic Fields and Extended Objects for Localization Applications".
Opponent: Prof. Simon Maskell, University of Liverpool, UK
Handledare: Prof. Fredrik Gustafsson, Linköpings universitet, Prof. Thomas Schön, Uppsala universitet.
Datum: 2015-12-04
Tid: 10:15
Plats: Visionen, B-huset

Muhammad Irfan Kazim, doktorand Elektroniska Kretsar och System, försvarar sin avhandling med titel "Variation-Aware System Design Simulation Methodology for Capacitive BCC Transceivers".
Opponent: Docent Svante Signell, KTH
Handledare: Docent Jacob Wikner, Linköpings universitet
Datum: 2015-12-18
Tid: 13:15
Plats: Visionen, B-huset


Senast uppdaterad: 2015-11-19