Göm meny

Välkommen till ISYs interna webbsidor!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Licentiatseminarium

Alvaro Alarcón, doktorand i Datorseende presenterar sin licentiatavhandling med titel "A Few-Mode-Fiber Platform for Quantum Communication Applications".
Opponent: Professor Sebastião de Pádua, Federal University of Minas Gerais, Brazil
Examinator: Professor Kenneth Järrendahl
Handledare: Ass. Professor Guilherme B Xavier
Tid: 20220518, 13:15
Plats: Nobel BL32, ingång 25, Hus B, Campus Valla och

Disputation

Erik Jakobsson, doktorand i Fordonssystem försvarar sin avhandling "Condition Monitoring in Mobile Mining Machinery".
Opponent: Prof. Dr. Olga Fink, EPFL Lausanne, Switzerland
Handledare: Prof. Erik Frisk, Ass. Professor Mattias Krysander
Tid: 20220603, 10:15
Plats: Ada Lovelace, ingång 27, Hus B, Campus Valla och Zoom

Senast uppdaterad: 2022-04-05