Göm meny
ISY-LOGO

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniksystem, Elektroniska komponenter, Fordonssystem,Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Titel: Inertial Navigation and Mapping for Autonomous Vehicles
Respondent: Martin Skoglund
Opponent: Dr. Tim Bailey, University of Sydney
Handledare: Prof. Fredrik Gustafsson, Linköpings Universitet, Prof. Thomas Schön, Uppsala Universitet
Datum: 2014-10-17
Tid: 10:15-13:00
Plats: Visionen, B-huset

Licentiat framläggningar

Titel: Online Learning for Robot Vision
Respondent: Kristoffer Öfjäll
Opponent: Bitr. Universitetslektor Carl-Henrik Ek, KTH
Datum: 2014-10-24
Tid: 13:15-15:00
Plats: Visionen, B-huset


Senast uppdaterad: 2014-02-10