Göm meny

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Hei Victor Cheng doktorand i kommunikationssystem presenterar sin avhandling "Optimizing Massive MIMO: Precoder Design and Power Allocation"
Opponent: Professor Marius Pesavento, TU Darmstadt
Handledare: Professor Erik G. Larsson
Tid: 20180411, 13:15
Plats: Ada Lovelace, ingång 25, B-huset

Licentiatseminarium

Daniel Verenzuela doktorand i kommunikationssystem presenterar sin avhandling "Analysis of Alternative Massive MIMO Designs: Superimposed Pilots and Mixed-ADCs"
Opponent: Professor Ove Edfors, Lunds Universitet
Handledare: Biträdande professor Emil Björnsson
Tid: 20180413, 13:15
Plats: Algoritmen, ingång 29, B-huset

Senast uppdaterad: 2015-12-03