Göm meny

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Tohid Ardeshiri, doktorand i Reglerteknik, försvarar sin avhandling med titel "Analytical Approximations for Bayesian Inference".
Opponent: Dr. Wolfgang Koch, Fraunhofer FKIE.
Handledare: Prof. Fredrik Gustafsson, Linköpings universitet, Assist. Prof. Emre Özkan, Linköpings universitet, Prof. Thomas Schön, Uppsala universitet.
Datum: 2015-11-06
Tid: 10:15
Plats: Visionen, B-huset

Licentiat framläggning

Isak Nielsen, doktorand i Reglerteknik, presenterar sin licentiatavhandling med titel "On Structure Exploiting Numerical Algorithms for Model Predictive Control".
Opponent: Dr. Pontus Giselsson, Lunds universitet.
Handledare: Dr. Daniel Axehill, Linköpings universitet, Prof. Anders Hansson, Linköpings universitet.
Datum: 2015-10-23
Tid: 9:15
Plats: Visionen, B-huset


Senast uppdaterad: 2015-10-07