Göm meny

Välkommen till ISYs interna webbsidor!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Yuxin Zhao, doktorand inom Reglerteknik, presenterar sin avhandling "Gaussian processes for positioning using radio signal strength measurements".
Opponent: Associate Prof. Simo Särkkä, Aalto University, Finland
Huvudhandledare: Dr. Fredrik Gunnarsson
Tid: 20190315, 10:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla

Bertil Grelsson, doktorand inom Datorseende, presenterar sin avhandling "Vision-based Localization and Attitude Estimation Methods in Natural Environments".
Opponent: Prof. Joni Kämäräinen, Tampere University of Technology, Finland
Huvudhandledare: Prof. Michael Felsberg
Tid: 20190426, 13:15
Plats: Domen, Visualiseringscenter C, Campus Norrköping


Senast uppdaterad: 2018-05-30