Göm meny

Välkommen till ISYs interna webbsidor!

Coronavirus - information om hur Linköpings universitet agerar finns under https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Angela Fontan doktorand i Reglerteknik försvarar sin avhandling "Collective decision-making on networked systems in presence of antagonistic interactions".
Opponent: Prof. David Angeli, Imperial College, London
Handledare: Prof. Claudio Altafini
Tid: 20210924, 10:15
Plats: Online via Zoom och Ada Lovelace, ingång 25, B-huset, Campus Valla


Senast uppdaterad: 2020-10-01