Göm meny
ISY-LOGO

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniksystem, Elektroniska komponenter, Fordonssystem,Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Titel: Dry Clutch Modeling, Estimation, and Control
Respondent: Andreas Myklebust
Avdelning: Fordonssystem
Handledare: Lars Eriksson
Opponent: Prof. Joško Deur, University of Zagreb
Datum och tid: 2014-09-19, kl. 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset

Titel: Geometric Models for Rolling-shutter and Push-broom Sensors
Respondent: Erik Ringaby
Avdelning: Datorseende
Opponent: Professor Tomás Pajdla, Center for Machine Perception, Department of Cybernetics, Fa culty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, Czech Republic
Datum och tid: 2014-09-19, kl. 10.15
Plats: Visionen, B-huset

Titel: Analysis and Design of DLL-Based Frequency Synthesizers for Ultra-Wideband Communication
Respondent: Amin Ojani
Avdelning: Elektroniska komponenter
Handledare: Prof. Atila Alvandpour
Opponent: Prof. Per Larsson-Edefors, Chalmers
Datum och tid: 2014-09-26, kl. 13:15
Plats: Visionen, B-huset

Titel: Ultra-Low-Power Analog-to-Digital Converters for Medical Applications
Respondent: Dai Zhang
Avdelning: Elektroniska komponenter
Handledare: Prof. Atila Alvandpour
Opponent: Prof. Ana Rusu, KTH
Datum och tid: 2014-10-03, kl. 13:15
Plats: Visionen, B-huset


Senast uppdaterad: 2014-02-10