Göm meny
ISY-LOGO

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Öppen institution, ISY
Kom och träffa lärare och doktorander inför kurs och profilvalet senare i vår.

Disputation

Titel: Optimal Predictive Control of Wheel Loader Transmissions
Respondent: Tomas Nilsson
Avdelning: Fordonssystem
Opponent: Professor Christopher Onder, ETH Zurich
Handledare: Jan Åslund
Datum: 2015-03-20
Tid: 10:15
Plats: Visionen, B-huset

Titel: Variational Tensor-Based Models for Image Diffusion in Non-Linear Domains
Respondent: Freddie Åström
Avdelning: Datorseende
Opponent: Professor Christoph Schnörr, Heidelberg University, Germany
Handledare: Prof. Michael Felsberg
Datum: 2015-03-31
Tid: 9:15
Plats: Visionen, B-huset


Senast uppdaterad: 2015-03-16