Göm meny

Välkommen till ISYs interna webbsidor!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Fredrik Ljungberg, doktorand i Reglerteknik försvarar sin avhandling "Identification of Nonlinear Marine Systems"
Opponent: Prof. Marion Gilson-Bagrel, Université Lorraine, Nancy, Frankrike
Handledare: Univ.lektor Martin Enqvist
Tid: 20221130, 10:15
Plats: Ada Lovelace, ingång 27, Hus B, Campus Valla or Zoom

Viktor Leek, doktorand i Fordonssystem försvarar sin avhandling "Optimal Control for Energy Efficient Vehicle Propulsion: Methodology, Application, and Tools"
Opponent: Prof. Giorgio Rizzoni, The Ohio State University, USA
Handledare: Prof. Lars Eriksson
Tid: 20221209, 10:15
Plats: TEMCAS, , Hus T, Campus Valla och Zoom.

Senast uppdaterad: 2022-04-05