Göm meny

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Johan Dahlin, doktorand i Reglerteknik, försvarar sin avhandling med titel "Accelerating Monte Carlo methods for Bayesian inference in dynamical models".
Opponent: Dr. Richard Everitt, University of Reading, UK.
Handledare: Prof. Thomas Schön, LiU, Linköping. Dr. Fredrik Lindsten, UU, Uppsala.
Tid: 20160504, kl 10:15
Plats: Visionen, B-huset.

Kristoffer Öfjäll, doktorand inom Datorseende försvarar sin avhandling med titel "Adaptive Supervision Online Learning for Vision Based Autonomous Systems".
Opponent: Prof. Kostas Daniilidis university of Pennsylvania, Philadelphia
Handledare: Prof. Michael Felsberg
Tid: 20160520, kl 9:00
Plats: Visionen, B-huset.

Licentiat framläggning

Amanda Berg, doktorand inom Datorseende, presenterar sin licentiatavhandling "Detection and Tracking in Thermal Infrared Imagery".
Opponent: Professor Thomas B. Moeslund, Aalborg University (AAU), Denmark
Tid: 20160510, 10:15
Plats: Visionen, B-huset

Senast uppdaterad: 2015-12-03