Göm meny

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Vishnu Unnikrishnan, doktorand i Elektroniska Kretsar och System, presenterar sin avhandling "Design of VCO-based ADCs"
Opponent: Prof. Trond Ytterdal, NTNU, Norge
Handledare: Prof. Mark Vesterbacka
Tid: 20161216, 10:15
Plats: Transformen, B-huset

Licentiatseminarium

Niclas Evestedt, doktorand i reglerteknik, presenterar sin licentiatavhandling "Sampling Based Motion Planning for Heavy Duty Autonomous Vehicles"
Opponent: Prof. Jonas Sjöberg, Chalmers, Göteborg
Handledare: Doc. Daniel Axehill och Prof. Fredrik Gustafsson
Tid: 20161202, 10:15
Plats: Visionen, B-huset

Hanna Nyquist, doktorand i reglerteknik, presenterar sin licentiatavhandling "On Pose Estimation in Room-Scaled Environments"
Opponent: Doc. Isaac Skog, KTH, Stockholm
Handledare: Doc. Gustaf Hendeby och Prof. Fredrik Gustafsson
Tid: 20161209, 10:15
Plats: Visionen, B-huset

Marcus Karlsson, doktorand i kommunikationssystem, presenterar sin licentiatavhandling "Aspects of Massive MIMO".
Opponent: Prof. Kimmo Kansanen, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norge
Examinator: Prof. Mark Vesterbacka
Handledare: Prof. Erik G. Larsson
Tid: 20161212, 13:15
Plats: Visionen, B-huset

Hei Victor Cheng, doktorand i kommunikationssystem, presenterar sin licentiatavhandling "Aspects of Power Allocation in Massive MIMO".
Opponent: Prof. Carlo Fischione, KTH, Stockholm
Examinator: Prof. Michael Felsberg
Handledare: Prof. Erik G. Larsson
Tid: 20161220, 10:15
Plats: Visionen, B-huset

Senast uppdaterad: 2015-12-03