Göm meny

Välkommen till ISYs interna webbsidor!

Coronavirus - information om hur Linköpings universitet agerar finns under https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Licentiatseminarium

Anton Kullberg, doktorand i Reglerteknik presenterar sin licentiatavhandling med titel "On Joint State Estimation and Model Learning using Gaussian Process Approximations".
Opponent: Asst. Prof Arno Solin, Aalto University
Handledare: Assoc. Prof Gustaf Hendeby
Tid: 20211217, 10:15
Plats: Ada Lovelace, ingång 27, B-huset, Campus Valla (och online via Zoom).

Senast uppdaterad: 2020-10-01