Göm meny

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputationer

Syed Asad Alam, doktorand Datorteknik, försvarar sin avhandling med titel Techniques for Efficient Implementation of FIR and Particle Filtering.
Opponent: Doktor Yajun Yu, Nanyang Technological University, Singapore
Handledare: Docent Oscar Gustafsson, Linköpings universitet
Datum: 2016-02-23
Tid: 13:15
Plats: Visionen, B-huset

Duong Quoc Tai, doktorand Elektroniska kretsar och system, försvarar sin avhandling med titel Efficient Integrated Circuits for Wideband Wireless Transceivers.
Opponent: Prof. Henrik Sjöland, Lunds universitet
Handledare: Prof. Atila Alvandpour, Linköpings universitet
Datum: 2016-02-26
Tid: 13:15
Plats: Transformen, ingång 25, 1 tr, B-huset


Senast uppdaterad: 2015-12-03