Göm meny

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputationer

Jonathan Jogenfors doktorand i informationskodning försvarar sin avhandling "Breaking the Unbreakable: Exploiting Loopholes in Bell's Theorem to Hack Quantum Cryptography"
Opponent: Professor Marek Zukowski Institute of Theoretical Physics and Astrophysics, University of Gdansk, Polen
Tid: 20171117, 13:00
Plats: Ada Lovelace, ingång 25, B-huset

Senast uppdaterad: 2015-12-03