Göm meny

ISYs forskningsområden, reglersystem

Forskning inom Reglerteknik

Avdelningen arbetar med ett brett spektum av problem inom styrning, modellbygge och signalbehandling och strävar efter en fruktbar balans mellan teoriuveckling och industriella tillämpningar. Ämnesmrådet har samarbete med flera företag i VINNOVA Industry Excellence center LINKSIC och samarbetar med flera andra forskningområden i centra som finansieras av SSF och Vetenskaprådet.
Metodutveckling sker inom identifiering, dvs modellering utifrån uppmätta in- och utsignaler från dynamiska system. Beskriving och analys av olinjära dynamiska system är ett annat viktigt teoriområde, liksom Sensorinformatik som behandlar hur information från olika mätdon bäst skall tas till vara. Optimeringmetoder för reglertekniska problem, med bl. a. algoritmutveckling för modellprediktiv reglering är ytterligare ett verksamhetsområde. Viktiga tillämpningsområden av industriell betydelse är styrning och modellering av industrirobotar, samt sensorfusion och beslutsstöd för bil- och flygindustrin.

Reglerteknik
Målföljning, lokalisering och navigering handlar om att bestämma positionen hos ett objekt, och bilden illustrerar en representation av osäkerhet i positionsskattning.


Senast uppdaterad: 2012-06-19