Göm meny

ISYs forskningsområden

Forskning inom datorseende

Forskningen vid Bildbehandlingslaboratoriet är inriktad på utveckling av nya metoder för representation och extraktion av visuell information från både rörliga och statiska bilder. Informationen kan sedan användas för både för styrning av system och generering av visuell eller symbolisk beskrivning. Forskningen innefattar ett stort antal metodområden såsom tredimensionellt datorseende, system för kognitivt seende, objektigenkänning, bildanalys samt medicinsk bildgenerering och bearbetning. Dessa metoder har tillämpningar för rekonstruktion av tredimensionella scener, lärande robotar och intelligenta system som kan samverka med människor (t.ex. stöd- och säkerhetssystem vid bilkörning), kontextstyrd bildsökning i databaser, bildförbättring och automatiserad analys (t.ex. följning av objekt såsom bilar i trafik) samt bildrekonstruktion inom datortomografi och magnetresonansavbildning. Inlärningsmekanismer är viktiga för en effektiv bearbetning av stora mängder data samt för snabb tillämpningsanpassning.

Robot med datorseende

Robot styrd med datorseende. En enkel robot som håller i ett objekt som automatiskt detekterats och tolkats.


Senast uppdaterad: 2012-06-19