Göm meny

ISYs forskningsområden, Elektronik

Forskning inom Datorteknik

Forskningen sker inom områdena inbyggda system, parallella datorarkitekturer på ett chip och programmeringsmetodik för dataintensiva beräkningar. Forskningen fokuserar på konstruktion av processorer med applikationsspecifik instruktionsuppsättning (ASIP) och multipla processorer på ett chip. Några av de grundläggande och mest centrala ut maningarna inom parallell databehandling är att nå låg kostnad och låg fördröjning för parallella minnesåtkomster. Sedan 2008 har gruppen ett samarbete med Ericsson som syftar till att konstruera effektsnåla, kiseleffektiva och konfliktfria parallella minnessystem med låg fördröjning för parallella dataintensiva beräkningar. Arbetet innehåller system arkitektur, mallbaserad programmeringsmetodik för parallella databeräkningar och utveckling av programmeringsverktyg. Applikationer är beräkningsplattformar för kommunikations utrustning (mjukvarubaserad radio), underhållning, medicinsk utrustning och annan inbyggd elektronik.

DSP-processor för multimedia

Exempel på DSP-processor för multimedia..


Senast uppdaterad: 2012-06-19