Göm meny

Anvisningar till opponenten

Behörighet att opponera

Oppositionen genomförs antingen före eller efter framläggningen av det egna examensarbetet. Opponenten måste uppfylla samma poäng- och nivåkrav som vid egen framläggning och måste dessutom ha genomfört två auskultationer (C-nivå) eller tre auskultationer (D-nivå).
Mer information om auskultationer.

Examinationsmomentet opposition i examensarbetet är poängsatt (1,5 hp).

Kursregistrering

Som opponent måste du vara registrerad på kurskoden för ditt eget examensarbete.

Anmälan som opponent

Du anmäler dig som opponent hos respondentens examinator genom att lämna ett utdrag från Ladok som bekräftar ovanstående kursregistrering. Om examinator godkänner dig registrerar denne dig också i exjobbssystemet wexupp.

Att tänka på vid opponering

Opponenten ska främst diskutera och kommentera lösningsmetod, tänkbara alternativa lösningar och källbehandling. Det huvudsakliga innehållet i oppositionen ska alltså vara en teknisk diskussion.

OBS!
Opponenten ska en vecka innan framläggningen lämna in en skriftlig redogörelse för oppositionens upplägg och frågeställningar till respondentens examinator.

Opponenten skall:
  • diskutera och kommentera val av lösningsmetoder, resultat och ev. databearbetning, slutsatser, tänkbara alternativa lösningar och slutsatser, samt källbehandling
  • kommentera examensarbetesrapportens principiella upplägg och relaterade formella stilistiska aspekter, samt det muntliga framförandet
  • belysa det presenterade examensarbetets förtjänster och brister
  • "Oppositionen bör tidsmässigt vara av ungefär samma omfattning som framläggningen”, dvs. 20-30 minuter.

Oppositionen bör ske i form av en dialog, dvs. exjobbaren ska få tillfälle att ge sina argument för arbetet och dess resultat. Oppositionen skall förmedla helhetsintrycket av arbetet och rapporten. Alla synpunkter bör vara konstruktiva. Vid kritik bör om möjligt alternativa tillvägagångssätt föreslås.

Därutöver ska rapportens principiella uppläggning, formella stilistiska synpunkter och det muntliga framförandet kommenteras. Listor med detaljerade kommentarer typ stavfel lämnas med fördel direkt till författaren, och ska inte tas upp muntligt. Opposition innebär inte att man räknar upp ett antal språkliga fel, då detta endast är att betrakta som en korrekturläsning.

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset i D-korridoren, mellan ingång 27 och 29.

Öppettider:
Terminstid måndag och torsdag 12:30-13:15

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se


Senast uppdaterad: 2023-12-20