Göm meny

Laborationer

ISYs laborationer sker i något dator lab eller i något av hårdvaru/projektlabben: Muxen, Grinden, Bussen, Resistorn, Dioden, Transistorn, Tyristorn eller Laboteket.

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset, bredvid Café Java, dvs. D-korridoren, ingång 27.

Öppettider:
Terminstid måndag och torsdag 12:30-13:15

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se

Välkommen till PhD workshop@ISY

-- Preliminärt program

Säkerhetsinformation

Viktig information om säkerheten vid LiU.
Åtgärder vid brand.


Senast uppdaterad: 2019-09-04