Göm meny

Välkommen till ISYs interna webbsidor!

Coronavirus - information om hur Linköpings universitet agerar finns under https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Kristoffer Bergman, doktorand i Reglerteknik försvarar sin avhandling "Exploiting Direct Optimal Control for Motion Planning in Unstructured Environments".
Opponent: Prof. Emilio Frazzoli, ETH Zürich
Handledare: Bitr. Prof. Daniel Axehill
Tid: 20210506, 15:15
Plats: Online via Zoom och Ada Lovelace, ingång 25, B-huset, Campus Valla

Per Boström-Rost, doktorand i Reglerteknik försvarar sin avhandling "Sensor Management for Target Tracking Applications".
Opponent: Prof Peter Willett, University of Connecticut
Handledare: Doc. Gustaf Hendeby
Tid: 20210510, 14:15
Plats: Online via Zoom och Ada Lovelace, ingång 25, B-huset, Campus Valla

Gustav Häger, doktorand i Datorseende försvarar sin avhandling "Learning Visual Perception for Autonomous Systems".
Opponent: Roman Pflugfelder, Technische Universität Wien och Austrian Institute of Technology
Handledare: Prof. Michael Felsberg
Tid: 20210604, 9:15
Plats: Online via Zoom och Ada Lovelace, ingång 25, B-huset, Campus Valla

Licentiatseminarium

Magnus Malmström, doktorand i Reglerteknik presenterar sin licentiatavhandling "Uncertainties in Neural Networks: A System Identification Approach".
Opponent: Prof. Håkan Hjalmarsson KTH
Handledare: Prof. Fredrik Gustafsson
Tid: 20210430, 10:15
Plats: Online via Zoom

Kristin Nielsen, doktorand i Reglerteknik presenterar sin licentiatavhandling "Robust LIDAR-Based Localization in Underground Mines".
Opponent: Prof John Folkesson, KTH
Handledare: Doc Gustaf Hendeby, LiU
Tid: 20210528, 13:15
Plats: Online via Zoom

Senast uppdaterad: 2020-10-01