Göm meny

Välkommen till ISYs interna webbsidor!

Coronavirus - information om hur Linköpings universitet agerar finns under https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Joakim Johnander, doktorand i Datorseende presenterar sin avhandling med titel "Dynamic Visual Learning"
Opponent: Professor Bernt Schiele, Max Planck Institute for Informatics, Saarland Informatics Campus, Saarbrucken, Tyskland
Handledare: Professor Michael Felsberg
Tid: 20220119, 9:00
Plats: Ada Lovelace, ingång 27, B-huset, Campus Valla

Niklas Johansson, doktorand i Informationskodnig presenterar sin avhandling med titel "A Resource for Quantum Computation"
Opponent: Professor Christian Calude, University of Auckland
Handledare: Professor Jan-Åe Larsson
Tid: 20220120, 10:15
Plats: Ada Lovelace, ingång 27, B-huset, Campus Valla och Zoom

Robin Holmbom, doktorand i Fordonssystem presenterar sin avhandling med titel "Modeling and Model-based Control of Automotive Air Paths"
Opponent: Professor Christopher Onder, ETH Zürich
Handledare: Professor Lars Eriksson
Tid: 20220128, 13:15
Plats: Ada Lovelace, ingång 27, B-huset, Campus Valla och Zoom

Senast uppdaterad: 2020-10-01