Göm meny

Välkommen till ISYs interna webbsidor!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Kristin Nielsen, doktorand i Reglerteknik försvarar sin avhandling "Localization of Autonomous Vehicles in Underground Mines"
Opponent: Ass. prof. Giorgio Grisetti
Handledare: Ass. prof. Gustaf Hendeby
Tid: 20230526, 10:15
Plats: Nobel (BL32), ingång 23, Hus B, Campus Valla och Zoom

Daniel Arnström, doktorand i Reglerteknik försvarar sin avhandling "Real-Time Certified MPC: Reliable Active-Set QP Solvers"
Opponent: Ass. prof. Colin Jones
Handledare: Bitr. prof. Daniel Axehill
Tid: 20230609, 10:15
Plats: Key 1, Hus Key, Campus Valla

Licentiatseminarium

Jian Zhou, doktorand i Fordonssystem presenterar sin licentiatavhandling "Interaction and Uncertainty-Aware Motion Planning for Autonomous Vehicles Using Model Predictive Control"
Opponent: Prof. Jonas Fredriksson, Chalmers
Handledare: Prof. Erik Frisk
Tid: 20230613, 10:15
Plats: Ada Lovelace, ingång 27, Hus B, Campus Valla och Zoom

Shamisa Shoja, doktorand i Reglerteknik presenterar sin licentiatavhandling "On Complexity Certification of Branch-and-Bound Methods for MILP and MIQP with Applications to Hybrid MPC"
Opponent: Ass. prof. Jan Kronqvist, KTH
Handledare: Bitr. prof. Daniel Axehill
Tid: 20230616, 10:15
Plats: Ada Lovelace, ingång 27, Hus B, Campus Valla

Chung-Hsuan Hu, doktorand i Kommunikationssystem presenterar sin licentiatavhandling "Communication-Efficient Resource Allocation for Wireless Federated Learning Systems"
Opponent: Prof. Viktoria Fodor, KTH
Handledare: Prof. Erik G. Larsson
Tid: 20230616, 10:15
Plats: Systemet, ingång 27, Hus B, Campus Valla

Senast uppdaterad: 2022-04-05