Göm meny

Välkommen till ISYs interna webbsidor!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Karl Holmquist, doktorand i Datorseende försvarar sin avhandling "Data-driven Robot Perception in The Wild"
Opponent: Prof. Norbert Krüger, University of Southern Denmark
Handledare: Prof. Michael Felsberg
Tid: 20230331, 9:15
Plats: Ada Lovelace, ingång 27, Hus B, Campus Valla or Zoom

Licentiatseminarium

Arvind Balachandran, doktorand i Fordonssystem presenterar sin avhandling "Battery Integrated Modular Multilevel Converter Topologies for Automotive Applications"
Opponent: Prof. Torbjörn Thiringer, Chalmers
Handledare: Prof. Lars Eriksson
Tid: 20230303, 10:15
Plats: Key 1, Hus Key, Campus Valla or Zoom

Senast uppdaterad: 2022-04-05