Göm meny

Examensarbete vid ISY

Det är både roligt och spännande att utföra exjobb eftersom du då omsätter de kunskaper du tillägnat dig under studietiden. Exjobbet ger dig en möjlighet till inblick i näringslivet och ditt personliga initiativ är viktigt då exjobbet är ett tillfälle att skapa kontakter med presumtiva arbetsgivare och samarbetspartner. Exjobbet mynnar även ut i en offentlig akademisk avhandling.

Anvisningar

Frågor kan ställas till exjobbshandläggaren, telefon 013-282928/exjobb@isy.liu.se. Frågor kring kvalitetssäkring, regelverk, och synpunkter på exjobbsbeskrivningar kan också ställas till exjobbskoordinator@isy.liu.se.

För inblandade i processen kan det vara värt att betrakta följande flöde som ett exempel på vägen genom examensarbetet:

Se också vår lista över de examensarbete som blivit nominerade till olika priser för mer inspiration!

Förslag till examensarbeten

Förslag på examensarbeten finns i exjobbsdatabasen:

men det kan finnas förslag även på några av ämnesområdenas äldre hemsidor:

När du vill vidare diskutera ett exjobbsförslag tar du kontakt med en av examinatorna på ämnesområdet. Om du är osäker på vilket område ditt exjobb hör hemma i eller vill diskutera beskrivningen kan du kontakta någon av studierektorerna eller exjobbskoordinator@isy.liu.se för vägledning.

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset i D-korridoren, mellan ingång 27 och 29.

Öppettider:
Terminstid måndag och torsdag 12:30-13:15

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se


Senast uppdaterad: 2023-12-14