Göm meny

Anvisningar för auskultanter

Att tänka på när du ska närvara vid auskultationer:

Framläggningar på ISY annonseras på anslagstavlan utanför ISY:s expedition samt på ISY:s webbsida för exjobbspresentationer.

Auskultation skall ske på framläggning av examensarbete med samma eller högre nivå än det egna examensarbetet. Auskultationerna ska vara genomförda före egen framläggning och opposition och du måste uppfylla kravet på rätt programtermin, se nedan:
  • Civilingenjörsstudent - 3 framläggningar. Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 7 på civilingenjörsprogrammet.
  • Högskoleingenjörsstudent - 2 framläggningar. Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 5 på högskoleingenjörsprogrammet.
  • Masterprogramstudent - 3 framläggningar (1 framläggning om du är antagen innan hösten 2015). Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 1 på masterprogrammet.

Se till att du är terminsregistrerad och kursregistrerad på korrekt kurskoden innan du auskulterar. Följande kurskoder gäller:

  • TEXCIV - civilingenjörsstudenter
  • TEXJOB - högskoleingenjörer
  • TEXMAS - masterprogramstudent

Om du inte fått din auskultation på ISY inrapporterad ska du kontakta exjobbshandläggaren på exjobb@isy.liu.se. Meddela då ditt eget namn, personnummer och programnamn samt namnet på den student som lade fram sitt exjobb och framläggningsdatumet.

Ett auskultationstillfälle kan med fördel ersättas av ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation. Studenten ansvarar då själv för att intyg på närvaron skrivs och lämnas till administratören på institutionen för inläggning i Ladok.

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset, bredvid Café Java, dvs. D-korridoren, ingång 27.

Öppettider:
Terminstid måndag och torsdag 12:30-13:15

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se


Senast uppdaterad: 2022-05-10