Göm meny

Anvisningar för auskultanter

Att tänka på när du ska närvara vid auskultationer:

Alla framläggningar av exjobb på LiTH annonseras på LinTeks Exjobbsframläggningar. Framläggningar på ISY annonseras också på anslagstavlan utanför ISY:s expedition samt på ISY:s webbsida för exjobbspresentationer.

Auskultation skall ske på framläggning av examensarbete med samma eller högre nivå än det egna examensarbetet. Auskultationerna ska vara genomförda före egen framläggning och opposition och du måste uppfylla kravet på rätt programtermin, se nedan:
  • Civilingenjörsstudent - 3 framläggningar. Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 7 på civilingenjörsprogrammet.
  • Högskoleingenjörsstudent - 2 framläggningar. Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 5 på högskoleingenjörsprogrammet.
  • Masterprogramstudent - 3 framläggningar (1 framläggning om du är antagen innan hösten 2015). Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 1 på masterprogrammet.

Se till att du är terminsregistrerad och kursregistrerad på korrekt kurskoden innan du auskulterar. Följande kurskoder gäller:

  • TEXCIV - civilingenjörsstudenter
  • TEXJOB - högskoleingenjörer
  • TEXMAS - masterprogramstudent

Om du inte fått din auskultation på ISY inrapporterad ska du kontakta exjobbshandläggaren på exjobb@isy.liu.se. Meddela då ditt eget namn, personnummer och programnamn samt namnet på den student som lade fram sitt exjobb och framläggningsdatumet.

Ett auskultationstillfälle kan med fördel ersättas av ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation. Studenten ansvarar då själv för att intyg på närvaron skrivs och lämnas till administratören på institutionen för inläggning i Ladok.

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset, bredvid Café Java, dvs. D-korridoren, ingång 27.

Öppettider:
Expeditionen är stängd. Skicka e-post till ladok@isy.liu.se om ni vill hämta ut en tenta.
(Terminstid Måndag och torsdag 12:30-13:15)
Telefon: 013-281321, vardagar
Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Säkerhetsinformation

Viktig information om säkerheten vid LiU.
Åtgärder vid brand.


Senast uppdaterad: 2016-12-02