Göm meny

Utbildning vid ISY

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation. ISY:s kurser läses främst av studenter vid civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och elektroteknik (Y), Datateknik (D) och Informationsteknologi (IT). Även studenter från andra civilingenjörsprogram, högskoleprogrammen och de internationella masterprogrammen läser kurser vid ISY.

Utbildning

De flesta av ISY:s kurser har inslag av praktiska, ingenjörsmässiga moment, allt från laborationer till kompletta konstruktionsprojekt.

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset, bredvid Café Java, dvs. D-korridoren, ingång 27.

Öppettider:
Terminstid måndag och torsdag 12:30-13:15

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se

Välkommen till PhD workshop@ISY

-- Preliminärt program

Säkerhetsinformation

Viktig information om säkerheten vid LiU.
Åtgärder vid brand.


Senast uppdaterad: 2015-05-25