Göm meny

Forskarutbildning Elektro- och Systemteknik

pictures of research in Electrical Engineering automatic control systems, rhino tracking, automated vehicles, electrical components microchip, computer vision
Forskarutbildningen vid ISY bedrivs inom ämnet Elektro- och systemteknik vilket omfattar ett brett spektrum av metoder för analys, modellering och konstruktion inom;
•       Reglersystem
•       Elektronik
•       Telekommunikation
•       Datorseende

Forskarutbildningsämnet Elektro- och systemteknik

•    har en stark förankring i matematik och matematisk modellering av fysikaliska system
•    fokuserar på analys och konstruktion av system med industriella tillämpningar
•    är tvärvetenskapligt till sin natur då analys och konstruktion av komplexa system kräver kunskap från flera olika delområden
•    angränsar också mot andra discipliner, särskilt inom datavetenskap, då konstruktion av komplexa system innefattar partitionering och integration av hårdvara och mjukvara.
 
Forskarutbildningen inom Elektro- och systemteknik syftar till att utbilda tekniska licentiater och doktorer med förmåga att förstå och utveckla metodiker inom fältet. Tack vare den industrinära verksamheten är licentiater och doktorer inom områden väldigt attraktiva på arbetsmarknaden.

Inriktningar

Elektro- och systemteknik omfattar åtta olika inriktningar med motsvarande avdelningar. Sju av dessa finns på ISY enligt
Utöver dessa sju finns en avdelning på Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN):

Information och regelverk

Generell information och regler för forskarutbildning vid Tekniska fakulteten finns samlat på TFK:s sida för forskarutbildning (Tekniska Högskolan, Linköpings universitet).
Aktuellt

Välkommen till PhD workshop@ISY

-- Program

Säkerhetsinformation

Viktig information om säkerheten vid LiU.
Åtgärder vid brand.


Informationsansvarig: Mark Vesterbacka
Senast uppdaterad: 2023-09-01