Göm meny

Bra att veta A-Ö

B - D - E - F - G - H - I - L - M - N - P - R - S - T - V - W

B

Bokning av konferensrum

Instruktioner hur man bokar konferensrum på ISY via Outlook

D

Datorkonton:

Alla anställda vid LiU har ett LiU-id som också används vid inloggning till webportaler och datorer.
Akturella regler för användning av LiUs resurser finns i LiUs regelsamling. Reglerna finns både för studenter och anställda.

Datorsalar:

I ISYs närområde finns fem datorsalar som även får användas av studenter då de inte är bokade för laborationer eller datorlektioner.
Freja har Windows. Asgård, Egypten, Olympen och Southfork har Linux.
När centrala lokalbokningen är färdiga med schemat inför varje läsperiod kan bokning ske genom den centrala schema- och lokalbokningen.
Datorsalarna hanteras av LiU-IT/DRS.
Information om datorsalarna kan man hitta under https://www.student.liu.se/studentstod/itsupport/datorer.

E

Eduroam:

Alternativ till Netlogon på LiU. Eduroam är ett internationellt samarbete som möjliggör att LiU-anställda kan använda nätverk på andra universitet/högskolor som deltar i samarbetet och vice versa. Mer information finns på websidan om eduroam.

E-post:

Instruktioner hur man konfigurerar sin e-postklient för den centrala e-postlösningen finns under http://www.liu.se/insidan/it/epost/guider.
E-post kan den också läsas via http://lisam.liu.se/mail.
För de som använder Thunderbird finns instruktioner om användning av Thunderbird i kombination med kalender och LiU O365-epost att läsa.

F

Funktionsadresser

Information om funktionsadresser finns på https://www.isy.liu.se/vs/funktionsadresser/.

G

Gäster och besökare, ISY

Rutiner då gäster bjuds in.

H

Hårdvara:

Vid inköp av datorer och annan hårdvara ska ISYs inköpsrutiner följas.

L

Linux

Information om LiU-its Linux-installation (CentOS).

Lisam

Information om hanteringen av kurshemsidor i Lisam finns under http://www.isy.liu.se/vs/lisam. Man når ISYs Lisam-administratörer med ett e-mail till lisam@isy.liu.se.

LiU-id

LiU-id skapas automagiskt för anställda vid LiU. För externa doktorander och andra som behöver ett LiU-id och inte är anställda måste ett LiU-id skapas av kontoansvarig. Kristina Arkad är kontoansvarig på ISY. Alla frågor rörande LiU-id kan skickas till support@isy.liu.se.
För att använda sitt LiU-id måste kontot aktiveras. En aktiveringsnyckel (engångslösenord) fås av Kristina eller via LiU-IT:s Kundcenter. Aktiveringsnyckeln används för att knyta ett lösenord till LiU-id.
För att få ett passerkort måste man ha ett LiU-id. Det behöver dock inte vara aktiverat.

Login-servrar

jala.ad.liu.se för anställda
Vid problem kontakta helpdesk@liu.se

Lokala websidor, ISY

Om man befinner sig utanför ISYs lokaler kan man nå de lokala websidorna via https://www.isy.liu.se/local/. Inloggningsuppgifterna för de websidorna är liu-id och lösenord.

Lokalbokning

Information om lokalbokning och Time Edit-ändringar vid ISY finns under https://www.isy.liu.se/vs/lokalbokning. För lokalbokning på isy kontakta lokalbokning@isy.liu.se.

Lösenord

Byte av lösenord för de system som drivs av LiU-IT (utskrifter, central mailserver och inloggning på centrala websidor) byts via https://minit.liu.se/myaccounts.
LiU-id-lösenord används till LiU-mail och på sidor som inte administreras av ISY, ex. Biblioteket mm. Lösenordet byts via webben https://minit.liu.se/myaccounts. Har du glömt eller inte "hämtat ut" ditt liu-id-lösenord kontakta Kristina så skriver hon ut en aktiveringnyckel.
Eduroam-lösenord hanteras helt och hållet av LiU-it. Mer information finns på websidan om eduroam. Lösenordet för eduroam kan du få via https://minit.liu.se/.

Tänk på att välja ett lösenord som inte är så lättgissat. Lösenordstips

M

Matlab

Användare med utgående TAH-licens på laptop eller hemdator kan uppdatera den på egen hand. Starta Matlab och använd 'Help > Licensing > Activate Software' för att uppdatera. Efter bör det bara vara att följa anvisningarna.

För de som behöver matlab finns instruktioner om vilka toolboxar som finns tillgängliga + instruktioner om hur man installerar programvaran under http://www.liu.se/insidan/it/program/Matlab-Simulink?l=sv

Monteringar från filservrar

Hemkataloger cifs:\\ad.liu.se\home\liuid
Projektdisk cifs:\\ad.liu.se\liu\isy\
Webkatalog Nås via inloggning på jala.ad.liu.se. Den är monterad under /isy-web/www/

N

Netlogon:

Anslutning till internet via trådlöst och fast nätverk. Har man möjlighet att använda Eduroam så rekommenderas det.

Alla anställda vid LiU som har ett LiU-ID kan själva skapa tillfälliga Netlogon-konton till sina gäster. Instruktioner finns under: http://www.liu.se/insidan/it/natverk/tradlost-nat/tillfalliga-konton.

P

Posterutskrifter:

Utskrift i storformat görs av LiU-Tryck.

Programvaror:

Information om en programvaror med site-avtal finns under programvaror tex för matematiska beräkningar och kontorsprogram.

Som LiU anställd kan man mot en avgift för att täcka kostnaderna för paketering, transport och hantering (ca 270 sek) få en licensierad kopia av Office-paketet för att installera och använda på en hemdator. Information om hur man gör finns under http://www.liu.se/insidan/it/program/officepaket.
För de som behöver matlab finns instruktioner om vilka toolboxar som finns tillgängliga + instruktioner om hur man installerar programvaran under http://www.liu.se/insidan/it/program/matlab-for-anstallda.

R

Remote login

Linux jala.ad.liu.se
S

Skrivare:

Mer information om det centrala utskriftsystemet finns under http://www.liu.se/insidan/it/utskrifter.
Information om var du kan hitta skrivare på ISY.

Spam:

All e-post till isy spamfiltreras. Det som klassas som spam sorteras in i en brevlåda som heter "spam".
Vidarebefordra eventuellt felaktigt markerade brev till respektive adress nedan:
spam@liu.se (rapportering av spam)
nonspam@liu.se (rapportering av mail som felaktigt klassats som spam)

Support:

Skicka e-post till helpdesk@liu.se. Skriv gärna informativt i ämnesraden på din e-post. Besrkiv korfattat problemet och ange användare, datorns namn samt operativsystem vid datorfrågor.
För frågor som rör passagesystem, lokaler på isy, möbler etc skicka e-post till support@isy.liu.se.

T

Telefonpolicy:

Se LiUs telefonpolicy.

Time Edit

Information om lokalbokning och Time Edit-ändringar vid ISY finns under https://www.isy.liu.se/vs/lokalbokning. För lokalbokning på isy kontakta lokalbokning@isy.liu.se.

U

Utskriftsystem:

Information om det centrala utskriftsystemet finns under http://www.liu.se/insidan/it/utskrifter.

V

Versionshantering:

För versionhantering rekommenderas gitlab som sköts av LiU-it, https://gitlab.liu.se/

Virusskydd:

Alla persondatorer på LiU ska vara försedda med virusskydd.

Vpn:

VPN, Virtual Private Network, används för att ansluta till det lokala nätverket från en annan plats på ett säkert sätt.
Alla anställda kan utnyttja LiUs centrala VPN-tjänst. Mer information finns under https://insidan.liu.se/it/natverk/vpn.

W

Webkalender:

Behöver man en webbaserad kalender rekommenderas den centrala e-posttjänsten. Där finns en kalenderfunktion som kan användas av LiU-anställda.

Senast uppdaterad: 2021-02-17