Göm meny

Bra att veta A-Ö

B - D - E - F - G - H - I - L - M - N - P - R - S - T - V - W

B

Blanketter

De som som ska få ersättning för "Tillfälligt arbete eller uppdrag" redovisar sin tid i Primula (LiUs lönesystem).

Bokning av konferensrum

Instruktioner hur man bokar konferensrum på ISY via Outlook

D

Datorkonton

Alla anställda vid LiU har ett LiU-id som också används vid inloggning till webportaler och datorer.
Akturella regler för användning av LiUs resurser finns i LiUs regelsamling. Reglerna finns både för studenter och anställda.

Datorsalar

Datorsalarna hanteras av LiU-IT.
Information om datorsalarna kan man hitta under https://www.student.liu.se/studentstod/itsupport/datorer.

E

Eduroam

Alternativ till Netlogon på LiU. Eduroam är ett internationellt samarbete som möjliggör att LiU-anställda kan använda nätverk på andra universitet/högskolor som deltar i samarbetet och vice versa. Mer information finns på websidan om eduroam.

E-post

Information om e-posttjänster och guider finns på LiU-its webbsidor på intranätet.
E-post kan den också läsas via http://lisam.liu.se/mail.
För de som använder Thunderbird finns instruktioner om användning av Thunderbird i kombination med kalender och LiU O365-epost att läsa.

F

Funktionsadresser

Information om funktionsadresser finns på https://www.isy.liu.se/vs/funktionsadresser/.

G

Gäster och besökare, ISY

Rutiner då gäster bjuds in.

H

Hårdvara

Vid inköp av datorer och annan hårdvara ska ISYs inköpsrutiner följas.

L

Linux

Information för Linux-användare.

Lisam

Information om hanteringen av kurshemsidor i Lisam finns på LiUnet. Man når ISYs Lisam-administratörer med ett e-mail till lisam@isy.liu.se.

LiU-id

LiU-id skapas automagiskt för anställda vid LiU. För externa doktorander och andra som behöver ett LiU-id och inte är anställda måste ett LiU-id skapas av kontoansvarig. Kristina Arkadoch Vera Pichler är kontoansvariga på ISY. Alla frågor rörande LiU-id kan skickas till support@isy.liu.se.
För att använda sitt LiU-id måste kontot aktiveras. En aktiveringsnyckel (engångslösenord) kan genereras av kontoansvariga. Aktiveringsnyckeln används för att knyta ett lösenord till LiU-id.
För att få ett passerkort måste man ha ett LiU-id. Det behöver dock inte vara aktiverat.

Login-servrar

ssh.liu.se för anställda
Vid problem kontakta helpdesk@liu.se

Lokala websidor, ISY

Man når de lokala websidorna via https://www.isy.liu.se/local/. Inloggningsuppgifterna för de websidorna är liu-id och lösenord.

Lokalbokning

Information om lokalbokning och Time Edit-ändringar vid ISY finns under https://www.isy.liu.se/vs/lokalbokning. För lokalbokning på isy kontakta lokalbokning@isy.liu.se.

Lösenord

LiU-id-lösenord byts via webben https://minit.liu.se/myaccounts. Har du glömt eller inte "hämtat ut" ditt liu-id-lösenord kontakta support@isy.liu.se.
Tips för säkra lösenord
Eduroam-lösenord når man via https://minit.liu.se/myaccounts. Mer information finns på websidan om eduroam.

M

Matlab

Användare med utgående TAH-licens på laptop eller hemdator kan uppdatera den på egen hand. Starta Matlab och använd 'Help > Licensing > Activate Software' för att uppdatera. Efter bör det bara vara att följa anvisningarna.

För de som behöver matlab finns instruktioner om vilka toolboxar som finns tillgängliga + instruktioner om hur man installerar programvaran under https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-it-fragor/SitePages/Installation-av-Matlab.aspx

Monteringar från filservrar

Hemkataloger smb:\\ad.liu.se\home\liuid
Projektdisk smb:\\ad.liu.se\liu\isy\
Webkatalog Nås via inloggning på ssh.liu.se. Den är monterad under /www/isy/www/

N

Netlogon

Anslutning till internet via trådlöst och fast nätverk. Har man möjlighet att använda Eduroam så rekommenderas det.

Alla anställda vid LiU som har ett LiU-ID kan själva skapa tillfälliga Netlogon-konton till sina gäster. Instruktioner finns under: https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-it/SitePages/Fasta-och-tradlosa-natverk.aspx.

P

Posterutskrifter

Utskrift i storformat görs av LiU-Tryck.

Programvaror

Information om en programvaror med site-avtal finns under programvaror tex för matematiska beräkningar och kontorsprogram.

R

Remote login

Linux ssh.liu.se
S

Skrivare

Mer information om det centrala utskriftsystemet finns under https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-it/SitePages/Skriva-ut-kopiera-scanna-faxa.aspx.
Information om var du kan hitta skrivare på ISY.

Spam

Information om hantering av oönksad e-post finns på LiU-its webbsidor.

Support

Skicka e-post till helpdesk@liu.se. Skriv gärna informativt i ämnesraden på din e-post. Beskriv korfattat problemet och ange användare, datorns namn samt operativsystem vid datorfrågor.
För frågor som rör passagesystem, lokaler på isy, möbler etc skicka e-post till support@isy.liu.se.

T

Telefoni

Vid behov av telefon eller sim-kort kontakta din avdelningsadministratör.

Telefonpolicy

Se LiUs telefonpolicy.

Time Edit

Information om lokalbokning och Time Edit-ändringar vid ISY finns under https://www.isy.liu.se/vs/lokalbokning. För lokalbokning på isy kontakta lokalbokning@isy.liu.se.

U

Utskriftsystem

Information om det centrala utskriftsystemet finns under https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-it/SitePages/Skriva-ut-kopiera-scanna-faxa.aspx.

V

Versionshantering

För versionhantering rekommenderas gitlab som sköts av LiU-it, https://gitlab.liu.se/

Virusskydd

Alla persondatorer på LiU ska vara försedda med virusskydd.

Vpn

VPN, Virtual Private Network, används för att ansluta till det lokala nätverket från en annan plats på ett säkert sätt.
Alla anställda kan utnyttja LiUs centrala VPN-tjänst. Mer information finns under https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-it/SitePages/VPN.aspx?stay=true.

W

Webkalender

Behöver man en webbaserad kalender rekommenderas den centrala e-posttjänsten. Där finns en kalenderfunktion som kan användas av LiU-anställda.

Senast uppdaterad: 2023-03-01