Göm meny

Kurser

Information om alla kurser kan man hitta via studieinfo.

ISY profiler och specialiseringar

Mer information om ISYs olika profiler och specialiseringar i högre årskurser

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset, bredvid Café Java, dvs. D-korridoren, ingång 27.

Öppettider:
Terminstid måndag och torsdag 12:30-13:15

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se

Välkommen till PhD workshop@ISY

-- Preliminärt program

Säkerhetsinformation

Viktig information om säkerheten vid LiU.
Åtgärder vid brand.


Senast uppdaterad: 2020-09-17