Göm meny

TSTE20 - Elektronik (...)


Notera att denna kurs har utgått och ersatts av kursen TSTE21 från och med våren 2015. Nedan ges instruktioner för de studenter som behöver komplettera någon av våra tidigare elektronikkurser (TSTE20, TSTE58, TSTE94).

Vi ger inte inlämningsuppgifter i vår nuvarande elektronikkurs TSTE21 och kommer även att sluta ge sådana för de äldre elektronikkurserna TSTE20, TSTE58 och TSTE94. Under en övergångsperiod kommer det dock ges möjlighet att komplettera gamla inlämningar vid tre tillfällen. För dessa gäller följande tider:


Tillfälle   Begära uppgift   Hämta uppgift   Lämna arbete   Visning  


1

2015-03-12

2015-03-13

2015-04-13

2015-04-27

2

2015-04-28

2015-04-29

2015-05-28

2015-06-10

3

2015-06-11

2015-06-12

2015-08-17

2015-09-01


Du begär uppgifter genom att skicka e-post till Mark Vesterbacka senast det angivna datumet. Ange kurs och vilka uppgifter du önskar komplettera. Under övergångsperioden får du tillgodoräkna dig tidigare avklarade uppgifter. Alla inlämningar och utlämningar sker sedan i Mark Vesterbackas kontor (rum 3D:527 i B-huset) mellan kl 12:15-13:00 på angivet datum.

Efter övergångsperioden kommer kvarvarande studenter ges möjlighet att tentera av kursinnehållet efter att ha rådgjort med Mark Vesterbacka.


Informationsansvarig: Mark Vesterbacka
Senast uppdaterad: 2015-03-24