Göm meny

Kurser elektronik, ISY

HT 1
TMEL08 - Eltekniska system
TSEA29 - Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs
TSEA51 - Digitalteknik
TSEA52 - Digitalteknik (I3)
TSEA84 - Digitalt konstruktionsprojekt (D5, Y5)
TSEI03 - Digitala kretsar
TSEK11 - Utvärdering av IC-krets
TSEK38 - Konstruktion av radiotransceivers
TSIU03 - Systemkonstruktion
TSIU05 - Digitalteknik (EL1)
TSTE12 - Konstruktion av digitala system
TSTE16 - Blandade digitala och analoga system
TSTE17 - Systemkonstruktion, CDIO
TSTE18 - Digital Aritmetik
TSTE86 - Digital Integrated Circuits
TSTE92 - Elektriska kretsar

HT 2
TMMI04 - Elektroteknik
TSEA26 - Konstruktion av inbyggda DSP processorer
TSEA29 - Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs
TSEA44 - Datorteknik - ett datorsystem på ett chip
TSEA52 - Digitalteknik (I3)
TSEA81 - Datorteknik och realtidssystem
TSEA84 - Digitalt konstruktionsprojekt (D5, Y5)
TSEK02 - Radioelektronik
TSEK37 - Analoga CMOS integrerade kretsar
TSIU02 - Datorteknik
TSTE05 - Elektronik och mätteknik
TSTE16 - Blandade digitala och analoga system
TSTE17 - Systemkonstruktion, CDIO
TSTE18 - Digital Aritmetik
TSTE19 - Effektelektronik
TSTE85 - Lågeffektselektronik

VT 1
TMEL08 - Eltekniska system
TMEL53 - Digitalteknik M
TSEA22 - Digitalteknik (D1, I2)
TSEA28 - Datorteknik Y
TSEA56 - Elektronik kandidatprojekt (Y3, I3)
TSEA83 - Datorkonstruktion
TSEI11 - Kretsteori och transformmetoder
TSEI12 - Analog konstruktion, fortsättningskurs
TSEK03 - Integrerade radiofrekvenskretsar
TSEK06 - VLSI konstruktion
TSIU09 - Introduktion till examensarbete
TSIU51 - Mikrodatorprojekt (EL1, DI1, M4)
TSKS06 - Linjära system för kommunikation
TSTE08 - Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar
TSTE24 - Elektronik
TSTE93 - Analog konstruktion

VT 2
TSEA28 - Datorteknik Y
TSEA56 - Elektronik kandidatprojekt (Y3, I3)
TSEA57 - Datorteknik I
TSEA77 - Datorteknik (IT1)
TSEA82 - Datorteknik (D1, Ii2)
TSEA83 - Datorkonstruktion (D2)
TSEI11 - Kretsteori och transformmetoder
TSEK06 - VLSI konstruktion
TSFS13 - Elektroteknik
TSEA48 - Datorteknik
TSIU51 - Mikrodatorprojekt (EL1, DI1, M4)
TSTE24 - Elektronik
TSTE87 - Applikationspecifika integrerade kretsar för digital signalbehandling
TSTE93 - Analog konstruktion

Sommarkurs
ETE235 - Digitalteknik sommarkurs

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset, bredvid Café Java, dvs. D-korridoren, ingång 27.

Öppettider:
Terminstid måndag och torsdag 12:30-13:15

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se

Välkommen till PhD workshop@ISY

-- Preliminärt program

Säkerhetsinformation

Viktig information om säkerheten vid LiU.
Åtgärder vid brand.


Senast uppdaterad: 2020-12-03