Göm meny

TSTE21 - Elektronik (...)


Notera att denna kurs har utgått och ersatts av kursen TSTE24 från och med våren 2016. Nedan ges instruktioner för de studenter som behöver komplettera någon av våra tidigare elektronikkurser.

TSTE21

Behöver du komplettera TSTE21 så kan du få göra liknande labbar eller den laborativa examination som ges i TSTE24. Isåfall kontaktar du Mark Vesterbacka och berättar vilken kurs det gäller och vad du behöver komplettera så försöker vi ordna tillfällen för detta.

TSTE20, TSTE58, TSTE94, ...

Vi ger inte inlämningsuppgifter i vår nuvarande elektronikkurs TSTE24 och det går därför inte att komplettera gamla inlämningar längre. Istället kan du få tentera av detta moment genom att skriva delar av tentamen i TSEI06 under något av tentamenstillfällena i den kursen. Kontakta isåfall Mark Vesterbacka senast två veckor före tentamen och berätta vilken kurs du vill komplettera. Behöver du komplettera någon laboration så kontaktar du även densamme så får vi diskutera fram någon lösning beroende på vad som saknas.
Informationsansvarig: Mark Vesterbacka
Senast uppdaterad: 2016-01-15