Göm meny

TSTE17 - Systemkonstruktion, CDIO

Denna kurs ger en bättre förståelse för hur ett större system utvecklas iterativt med hjälp av modeller från hög abstraktionsnivå ned till en implementerbar nivå. Ett stort signalbehandlande system (digitala basbandsignalen i IEEE802.11a WLAN) studeras och modeller byggs för att slutligen implementera detta på en FPGA. Ett avancerat system för snabb prototypning baserat på Simulink används. Det hela drivs som ett stort projektarbete med hantering enligt LIPS porjektmodell.

Nyheter

2022ht: Kursen ställs in i år pga för få deltagare. Notera dock att föreläsningen om Lips fortfarande kommer att ges (torsdag 8 september 2022 kl 10-12 i R23).

Informationsansvarig: Kent Palmkvist
Senast uppdaterad: 2022-08-24