Institutionen för systemteknik
Göm meny

Hemuppgifter TSKS06

Inlämningsuppgifter, elektriska kretsar, våren 2015


Varje teknolog får vid första lektionstillfället kvittera ut en unik uppsättning av två inlämningsuppgifter; en uppgift från vardera av följande kategorier:

  • Uppgift 1: Likströmsteori. (Nodanalys. Ekvivalent enport.)
  • Uppgift 2: Växelströmsteori. (jω-metoden. Effektberäkning. Anpassning.)

Lösningsmetodik

Bedömning

Inlämning:

Inlämningsuppgifterna inlämnas efter hand till Mikael Olofsson för bedömning. Inlämning sker i facken i hus B, BV, korridor D, mellan ingångarna 25 och 27.

Lösningar måste lämnas i härför avsedda konvolut för att över huvud taget rättas.

Varje uppgift tar ganska mycket tid att lösa varför arbetet med hemuppgifterna bör påbörjas omgående vid kursstart.

Retur av uppgifter:

Uppgifter hämtas vid facken i hus B, bv, korridor D mellan ingångarna 25 och 27.


Informationsansvarig: Lasse Alfredsson
Senast uppdaterad: 2015-02-04