Institutionen för systemteknik
Göm meny

Kursinformation TSKS06

Regelverk för inlämningsuppgifter i elektriska kretsar, våren 2015


Inlämning:

Inlämningsuppgifterna inlämnas efter hand till Mikael Olofsson för bedömning. Inlämning sker i facken i hus B, BV, korridor D, mellan ingångarna 25 och 27.

Lösningar måste lämnas i härför avsedda konvolut för att över huvud taget rättas. Dessa konvolut får du i samband med att du kvitterar ut uppgifterna. Inlämningen ska innehålla följande:

 • Uppgiftsbladet
 • Din lösning

Om du fått rest på uppgiften (se nedan) så ska nästa inlämning av denna uppgift innehålla din(a) gamla lösning(ar), tillsammans med din nya lösning. Markera då tydligt vad som är vad av det.

Varje uppgift tar ganska mycket tid att lösa varför arbetet med hemuppgifterna bör påbörjas omgående vid kursstart.

Retur av uppgifter:

Uppgifter hämtas vid facken i hus B, bv, korridor D mellan ingångarna 25 och 27.

Bedömning

Inlämnade lösningar bedöms normalt inom en vecka efter inlämning. De bedöms efter en tregradig skala:

 • Rest (R)
 • Godkänd (G)
 • Väl Godkänd (VG)

Rest innebär att uppgiften måste göras om eller kompletteras och lämnas in för ny bedömning. Detta kan upprepas hur många gånger som helst.

En godkänd uppgift får antingen bedömningen G eller VG. En uppgift som godkänns vid första eller andra inlämningen får bedömningen VG. Om du behöver fler inlämningar innan uppgiften kan godkännas, ges bedömningen G på uppgiften.

Krav för att en uppgift ska godkännas:
 1. Lösningen ska vara i allt väsentligt korrekt.
 2. Svaret rätt.
 3. Läsbar lösning. Handskrivet går bra under förutsättning att det är läsbart.

Rekommenderade inlämningsveckor:

Baserat på när undervisningen i denna del av kursen ges, så är följande veckor lämpliga för en första inlämning av uppgifterna:

 • Uppgift 1: Vecka 6 (2-6/2)
 • Uppgift 2: Vecka 8 (16-20/2)

Deadlines:

Det finns två typer av deadlines:

 • 2015-03-06: Första inlämning av båda uppgifterna ska vara gjorda senast vid denna tidpunkt. Detta ska vara ett ärligt försök till fullständig lösning. Det duger alltså inte att lämna in ett tomt blad. Den som inte lämnat en lösning senast vid detta datum underkänns.
 • 2015-05-22: Om inte båda uppgifterna är godkända (G eller VG) efter inlämning senast vid denna tidpunkt, så blir man underkänd.

Vid underkännande:

Den som underkänts på inlämningsuppgifterna får kvittera ut en ny omgång uppgifter nästa gång kursen går och börja om från början. Det sker då enligt det regelverk som gäller för den kursomgången.


Informationsansvarig: Lasse Alfredsson
Senast uppdaterad: 2015-02-04