TSKS06 Linjära system för kommunikation

Inlämningsuppgift 1, våren 2015


Fundera över olika sätt att bestämma inre resistans.

Var noga med referensriktningar för tomgångsspänning resp. kortslutningsström.

En spänning resp. ström definieras genom att dels ge den ett namn, dels en referensriktning i figur.

När en spänning/ström beräknats kan den mycket väl bli negativ, vilket innebär att den i själva verket har motsatt riktning mot den antagna referensriktningen. Om man i sitt svar vill ha en positiv storhet får man införa en ny spänning/ström, med en annan beteckning än den ursprungliga, och som utgör en negation av den ursprungligt beräknade storheten.

Var noggrann vid omritning av kretsen så att källor elimineras på rätt sätt, beroende på vilken metod du valt.
Observera att en källa kan vara "ensam i sin gren", trots att den givna kretsen innehåller resistans i denna gren.
Detta kan ha sin betydelse även om källan i fråga inte skall elimineras. Studera t.ex. sidorna 38 - 41 i kursboken.

Kontollera gärna din lösning genom att simulera kretsen i PSpice (Orcad) eller Electronics Workbench, om du har tillgång till något av dessa program. I ISYs labsal Freja finns NI Multisim. Det finns också ett flertal fria simuleringsprogam att tillgå för den intresserade. Google är din vän.

Det är OK att använda de figurer man kan få ut från t.ex. något simuleringsprogram i den inlämnade lösningen. Ni behöver inte använda samma symboler som jag använder för de olika nätelementen, men en förklaring av symbolernas betydelse bör bifogas lösningen.