OBSERVERA!! Dessa sidor är numera utdaterade. Kursens websidor finns i Lisam.
Institutionen för systemteknik
Göm meny

Kursinformation TSEA83

File name  Size  Last Modification Time
planering_2022_vt1.png   84K 14 February 2021 20:22
planering_2022_vt2.png   43K 09 January 2022 15:43

Kursomfattning

Examination

  • Laborationer LAB1: 2hp
  • Projekt PRA1: 6hp

Timmar

Laborationer

Tidplan 2022

VT1

VT2


Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2022-01-11