OBSERVERA!! Dessa sidor är numera utdaterade. Kursens websidor finns i Lisam.
Institutionen för systemteknik
Göm meny

TSEA83 - Datorkonstruktion

OBSERVERA!! Dessa sidor är numera utdaterade. Kursens websidor finns i Lisam.

I kursen Datorkonstruktion kommer du att få bygga en enklare dator. Enklare med avseende på att vi fokuserar på själva processorn och det nödvändigaste som behövs runt denna för att kunna ta in information från t ex tangentbord eller joystick och visa något grafiskt resultat på typiskt en bildskärm. Du kommer att ingå i en projektgrupp med 3-4 teknologer.

Kursens obligatoriska delar består av laborationer och ett projekt.

Observera, att eftersom kursens projekt genomförs i grupp beror resultatet inte enbart av den egna prestationen. Den som går kursen behöver ha med sig goda kunskaper från de tidigare kurserna i Digitalteknik och Datorteknik för att kunna bidra till ett bra projektarbete för gruppen.

Nyheter


Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2023-01-12