OBSERVERA!! Dessa sidor är numera utdaterade. Kursens websidor finns i Lisam.
Institutionen för systemteknik
Göm meny

Laborationer TSEA83

Observera! För att få labba (dvs få hjälp och redovisa) måste man vara bokad på labben. Dock får man jobba på egen hand vid ledig plats utan att vara bokad. Om man av något skäl inte kan boka sig till ett labpass så hör man av sig till kursansvarig för att få hjälp med detta.

Det är en god idé att använda sig av ett versionhanteringssytem (t ex GiT) under labbarna. Dels så har man på så sätt tillgång till en tidigare version om den nya versionen inte fungerar om man inte kommer ihåg vilken förändring som gjordes, dels så är det lättare att flytta sina lösningar mellan olika datorsystem.

Labplats bokas i Lisam .

I kursen förekommer ett antal laborationer:
  1. Mikroprogrammering
  2. Pipelining
  3. UART
  4. VGA

Labbar är både examination och undervisning!

Tänk på att laborationer är examinationstillfällen och är studiepoängsgivande.

Det finns inga duggor till dessa laborationer men förberedelser måste ändå göras. Och dessa:

  • skall var gjorda innan laborationstillfället och
  • skall kunna uppvisas/redovisas för laborationsassistenten.

Laborationsassisten har befogenhet att avvisa student, som inte nöjaktigt kan redovisa förberedelseuppgifterna.
Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2022-02-02