Göm meny

Lektioner

Rekommenderade lektionsuppgifter visas i tabellen nedan. De uppgifter som inte finns på hemsidan finns i kursboken. De rekommenderade uppgifterna är bara ett urval av uppgifterna i kursboken. Övning ger färdighet så räkna gärna fler än de till lektionerna rekommenderade uppgifterna.

Nr Lektionsuppgifter
1 1.1a, 1.2a (omvandla även till binärtal), 1.3a, 1.19a, 2.6, 2.1 för y9 och y10, 3.2 för y9 och y10 samt för 2.6b, 2.4, 2.7a,
3.1a,c,d,e,g,i,m,n,q,r
2 4.5, 4.8, Uppgift 2, 5-7 i kombinationskretsar, 4.17.
3 Uppgift 3 och 4 i kombinationskretsar, 4.26, 4.27, 4.15, 4.10.
4 2.12, 2.13, 2.15, 5.1 a-c,e,g, 5 i sekvenskretsar, 5.3, 5.4, 6 i sekvenskretsar.
5 Sekvenskretsar, 5.8, 5.9, 5.10 a, 5.11.
6 Speciella sekvenskretsar, 5.18.
7

Endast för TSEA51. Datorlektion: material med tillhörande kod.

Datorlektionerna är schemalagda i datorsal och innehåller övningar som behövs för VHDL-laborationen. Det finns en obligatorisk uppgift i datorlektionen som måste redovisas för godkänd laboration 3.

Tabell 1. Rekommenderade lektionsuppgifter.


Informationsansvarig: Mattias Krysander
Senast uppdaterad: 2022-09-06