Göm meny

Laborationer

Laborationsserien i sin helhet visas i tabell 1 och labkompendiet med uppgifter finns i avsnitt Laborationsmaterial. Första kolumnen specificerar vilken laboration som avses och andra kolumnen vilka uppgifter som är obligatoriska respektive valfria.

Lab Del A: Kopplingslaborationer
1 Kombinationskretsar, 2+2 h
Obligatoriska uppgifter: 1.1-1.7.
Det är lämpligt att förbereda minst de 4 första uppgifterna till det första labtillfället.
2 Sekvenskretsar, 4 h
Obligatoriska uppgifter: (2.1 eller 2.2), 2.7, 2.3, 2.5.
Valfria uppgifter: 2.4, 2.6.
Det är lämpligt att förbereda minst 2 uppgifter till det första labtillfället.
LAX Laborativ examination (LAX), 2 h
Enskild examination där en uppgift delas ut på plats.
Lab Del B: VHDL för TSEA51 (TSEA52 gör en utökad VHDL-del i HT2)
3 Programmerbara kretsar och VHDL, 2 + 2 h
Obligatoriska uppgifter: 3.3, 3.4, 3.5, samt D1 från datorlektionen, lektion 7.
Det är lämpligt att förbereda åtminstone 3.3 och 3.4 till det först tillfället.

Tabell 1. Kursens laborationsserie.

Laborationerna 1-3 utförs i enskilt eller om man önskar i grupper om 2 personer. Den laborativa examinationen (LAXen) utförs individuellt. För mer information se laborationsexamination. Alla laborationerna börjar den tid som är angiven i schemat på TimeEdit och genomförs i lokalerna Grinden, och MUX3 i hus B.

Observera att godkända hela laborationer, men inte enstaka laborations-uppgifter, kan tillgodoräknas från ett läsår till nästa.

Övningskoppling

Kursregistrerade för respektive kurs kommer att ha access till Grinden och Muxen 3 med era LiU-kort alla dagar 7-23 inom följande perioder:

  • 10/10 - 11/10 Grinden och Muxen 3 (TSEA51, TSEA52, TDDC75)
  • 12/10 18:00 - 19/10 Grinden (TSEA51, TSEA52, TDDC75), Muxen 3 (TSEA51)
Ni kan övningskoppla då salarna inte är schemalagd, se schemana för Grinden och Muxen 3. Inför ett schemalagt pass måste salen vara tom 15 minuter innan start. Salen får bara användas till övningskopplande, mat och dryck är inte tillåtet i labbet. Vi har inte möjlighet att examinera kopplingar eller handleda under övningskoppling.

Laborationsmaterial

Kursmaterialet för laborationerna består förutom av de ovan länkade labuppgifterna i Tabell 1 av följande delar.

  • Allmänna anvisningar för laborationer i digitalteknik innehåller beskrivningar av laborationsutrustning samt en redogörelse för hur laborationerna skall genomföras.
  • Datablad inklusive en översikt över labbutrustningens alla moduler.
  • Labkompendium där labuppgifterna för de 2 första laborationerna finns.
  • Digitaltekniska byggblock listar grundläggande digitaltekniska byggblock och motsvarande VHDL-kod.
  • Labkompendium och kod för laboration 3. I zip-arkivet ingår labskelett för samtliga uppgifter där ni ska fylla på med er egen kod. En introduktion till laborationsarbetet visas i videon som illustrerar hur en CPLD programmeras och används.

Förberedelser

Till varje laboration skall alla obligatoriska uppgifter förberedas. De som vill kan även förbereda valfria extrauppgifter, men det är inget krav. Vid laborationen skall de obligatoriska uppgifterna utförs. De som vill kan i mån av tid även göra extrauppgifter.

Den beräknade tidsåtgången för att utföra uppgifterna är hela laborationstiden. Det är ett krav att vara förberedd inför varje laborationen. Ni ska kunna visa upp förberedelseuppgifterna vid start.

För att lyckas med laborationerna krävs noggranna förberedelser. Studera särskilt avsnitt 3 Laborationens genomförande i Allmänna anvisningar för laborationer i digitalteknik och utför förberedelserna på detta sätt. Det tar kanske lite extra tid att numrera kapslar och pinnar, men det är tid du får igen mångdubbelt under laborationen.

Till laborationerna 1 - 2 ska du inte bara medföra klara och tydliga kopplingsschemor utan också fullständiga lösningar. Det är ditt ansvar att komma väl förberedd till laborationerna för att få ut det mest möjliga av laborationen.

Får du problem med förberedelsen av någon uppgift kan du diskutera detta med er lektionsassistent.

Genomförande

Läs och begrunda också avsnitt 3.3 "Felsökning" i Allmänna anvisningar för laborationer i digitalteknik. Fel uppträder praktiskt taget alltid och det är därför viktigt att ha ett tydligt kopplingsschema.

De fel som är svårast att hitta vid laborationerna är de rent mekaniska. Dessa uppstår p.g.a. att materielen inte behandlas tillräckligt varsamt. Sträcks sladdarna för hårt finns risk att det blir glapp i kontaktstiften och i sladdkontakten. När konstruktionerna kopplas ner är det av största vikt att varje sladd lossas genom att dra i kontakten (inte i sladden) och rakt upp. Detta för att undvika lösa stift, avbrott och dåliga kontakter, vilket ger upphov till intermittenta fel. Dessa fel är mycket svårfunna, eftersom de har ett slumpmässigt beteende, och de drabbar efterföljande laboranter.

Efter avslutad laboration ska labmodulerna sorteras enligt de komponentplaceringar som anges på en karta som finns vid labplatsen.

Glöm inte att kontrollera att du säkert blir avprickad som godkänd, när du redovisat en uppgift.

Simulering

Det brukar finnas intresse för program som kan simulera de kretsar ni använder under laborationerna. Här finns länkar till två sådana program: CEDAR Logic Simulator och Logisim.

Laborationsexamination (LAX)

Laborationsexamination (LAX) ges 3 gånger per år, i oktober, januari och augusti. LAX-tillfällena bokas på lisam, se länk i höger meny. Det är tillåtet att gå på ett LAX-tillfälle per tentamensperiod.

Uppgiften för LAX erhålls vid laborationstillfället. Inga hjälpmedel är tillåtna. Datablad och skrivpapper tillhandahålls av ISY. Medtag LiU-kort.

Exempel på LAX-uppgifter

Exempel på LAX-uppgifter.

Förutom dessa uppgifter rekommenderas även att repetera samtliga uppgifter i lektion 5. Även uppgifterna från kapitel 5 i lektion 4 är bra uppgifter att realisera med vippor och PROM.


Informationsansvarig: Mattias Krysander
Senast uppdaterad: 2022-10-10