OBSERVERA!! Dessa sidor är numera utdaterade. Kursens websidor finns i Lisam.
Institutionen för systemteknik
Göm meny

TSEA22 - Digitalteknik

OBSERVERA!! Dessa sidor är numera utdaterade. Kursens websidor finns i Lisam.

I kursen Digitalteknik får du lära dig hur digitala system fungerar. Detta är grunden för hur all digital teknik är uppbyggt och nödvändigt för kommande kurser i utbildningen, såsom t ex datorteknik, datorkonstruktion, konstruktion med mikrodatorer med mera.

Kursen examineras via ett antal laborationer och en skriftlig tentamen. Utöver det har kursen ett antal lektioner.

Senaste nytt

  • 2022-01-11

    Kurssidorna har uppdaterats.

    Föreläsningarna kommer att hållas av olika personer (se under Föreläsningar till höger).

    Labbanmälan görs i Lisam


Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2023-01-12