Göm meny

Funktionsadresser

Alla vi inom verksamhetsstöd på ISY uppskattar om ni använder de funktionsadresser som finns för att få hjälp av oss. Användningen av funktionsadresser underlättar fördelningen av arbete och säkerställer backup vid sjukdom och semester.

Aktuella funktionsadresser är
  • arkiv@isy.liu.se - för frågor som rör arkivering av tentor mm
  • exjobb@isy.liu.se - för frågor som rör examensarbeten
  • ladok@isy.liu.se - för frågor som rör ladok, grundutbildning och forskarutbildning
  • lisam@isy.liu.se - för hantering av kurshemsidor i Lisam, se även http://www.isy.liu.se/vs/lisam
  • lokalbokning@isy.liu.se - för lokalbokning och schemaändringar inom grundutbildningen, se även https://www.isy.liu.se/vs/lokalbokning
  • prefekt@isy.liu.se - för ärenden till ISYs prefekt
  • registrator@isy.liu.se - för ärenden som rör diarieföring
  • support@isy.liu.se - för ärenden som rör passerkort/kortläsare, lokaler på ISY, möbler, inköp, trasig utrustning etc
  • tentor@isy.liu.se - för ärenden som rör tentahantering på ISY
Notera att ärenden som rör datorer, datorsalar, it-tjänster, skrivare ska skickas till helpdesk@liu.se då det är LiU-IT som hanterar dessa frågor. Se även https://insidan.liu.se/it.

Senast uppdaterad: 2021-10-12