Ansökan och finansiering
Göm meny

Ansökan, antagning och finansiering forskarutbildning

Alla som ska genomföra forskarutbildning här, oavsett finansieringsform, ska antas till forskarutbildning.

LiU-gemensamt regelverk för forskarutbildning

Utbildningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning forskarutbildning

Regelverk och rutinbeskrivningar för forskarutbildning vid Tekniska Högskolan, Linköpings universitet

Ansökan och antagning till forskarutbildning

På ISYs lokala sidor för forskarutbildning finns mer detaljerad information och checklistor (inlogg med LiU-ID).

Finansiering av forskarutbildning

Forskarutbildningen kan finansieras på olika sätt. Vanligast är genom en anställning på institutionen som doktorand/doktorandanställning. Att ett företag bekostar utbildningen är den näst vanligaste finansieringsformen. På Tekniska Fakultetens sida finns mer detaljerad information om finansiering av forskarutbildning (länk till LiTH).
Doktorandanställning
  • Utlysning av doktorandanställning (kallades förut doktorandtjänst - information om doktorandanställning (Studera.nu - forskarstudier)
    Anställning på universitetet där lön finansierar forskarstudierna. Dessa anställningar annonseras på universitets hemsida. För mer information - kontakta kontaktpersonen på den avdelning som forskarutbildningsäämnet tillhör eller forskarstudierektor. (Lediga anställningar vid LiU - öppnas i ny flik)
  • Urval och beslut
  • Erbjudande, information och administrativa förberedelser
Forskarstudier finansierade på annat sätt
Exempel på övriga finanseringsformer finns nedan (information om andra försörjningsformer finns på intranätet/lokala webbsidorna).
  • Industridoktorand/företagsdoktorand
  • Stipendiat
  • Övrigt

Informationsansvarig: Mark Vesterbacka
Senast uppdaterad: 2021-08-31