Studieplaner
Göm meny

Studieplaner forskarutbildning

Allmän studieplan

Varje forskarutbildningsämne har en allmän studieplan som innehåller

Allmän studieplan för forskarutbildningsämne med inriktningar (länk till Tekniska fakulteten)

Individuell studieplan

Som antagen till forskarstudier behöver du upprätta en individuell studieplan (och hålla den uppdaterad under studietiden). Du ska i samråd med din huvudhandledare skriva en individuell studieplan (ISP) och fylla i en bilaga (mallar på tekniska fakultetens sida). Den är en planering av övriga kurser och andra moment

Krav på den individuella studieplanens innehåll m.m. finns beskrivet i Studiehandboken för forskarutbildning (LiTH) och i Högskoleförordningen.

Din individuella studieplan ska skrivas och lämnas in vid tidpunkten för, eller nära inpå, antagning till forskarutbildning. Studieplanen måste, utöver den information som efterfrågas i formuläret/mallen, innehålla planering för;
 • din forskning och avhandlingsskrivande, inklusive bakgrund, mål, metoder, delprojekt och relevans.
 • finansiering av forskarstudierna, inklusive underhåll och källor för medel för finansiering (ev. projektnummer alternativt lön från företag, stipendium eller liknande). Det är din handledares och avdelningschefs ansvar att din utbildning och forskning är finansierad och att det finns planer för finansieringen men det ska finnas med i studieplanen.
 • tid, uppskattad tidsåtgång och tidpunkter för
  • andra aktiviteter som kombineras med dina doktorandstudier (tjänstgöring på institutionen, företag, tjänstledighet, föräldraledighet etc.)
  • årlig uppföljning
  • licentiatframläggning ("halvtidsseminarium") och licentiatexamen
  • disputation och doktorsexamen
Mer information om den individuella studieplanen finns under avsnitt 5.3 i Studiehandboken för forskarnivå.

Informationsansvarig: Mark Vesterbacka
Senast uppdaterad: 2021-08-31