Kurser
Göm meny

Forskarutbildningskurser och forskarskola

Obligatoriska forskarutbildningskurser

Fakulteten bestämmer vilka obligatoriska kurser, eller motsvarande kompetens, som krävs för alla forskarstuderande inom Tekniska fakulteten. På fakultetens sidor länkas även till andra fakultetsgemensamma kurser som är av allmänt brett intresse.

Obligatoriska för alla forskarstuderande

 • Forskningsetik
 • Vetenskapsteori

Obligatorisk för undervisande doktorander

 • Grundläggande kurs i högskolepedagogik, eller motsvarande dokumenterad kompetens, är obligatorisk för doktorande som undervisar i grundutbildningen.
Etikkursen är det bra att läsa i början av utbildningen. Metodikkursen ca ett år efter att man har påbörjat sina studier.

Obligatoriska och fakultetsgemensamma kurser på Tekniska Högskolan (länk till Tekniska fakulteten, Linköpings universitet).

Varje inriktning kan även ha egna obligatoriska kurser. Dessa finns i så fall angivna i ämnets allmänna studieplan.
Allmänna och individuella studieplaner information och länkar för forskarutbildning i Elektro- och Systemteknik.

Rekommenderade kurser

Utöver obligatoriska kurser finns ett antal rekommenderade ämnesgemensamma och områdesspecifika kurser. De ämnesgemensamma kurserna är av allmän karaktär och av brett intresse inom forskarutbildningsämnet.

Rekommenderade ämnesgemensamma kurser

 • Analog/digital systemkonstruktion
 • Informationsteori
 • Kommunikationsteori
 • Konvex optimering
 • Linjära system
 • Matristeori
 • Signalbehandling
 • Signalteori
 • Teknisk rapportskrivning

Rekommenderade områdesspecifika kurser

 • Se den allmänna studieplanen under respektive inriktning (länk ovan)

Aktuellt kursutbud på ISY

Forskarutbildningskurser som ges på ISY finns på respektive avdelnings (inriktnings) webbsidor.

Forskarskolor

Kurser och forskarstuderande anknutna till forskarskolan WASP Wallenberg Autonomous Systems Program.


Informationsansvarig: Mark Vesterbacka
Senast uppdaterad: 2024-06-05