Början
Göm meny

Början

Ny som doktorand

Besked om plats på forskarutbildning förlagd på ISY (Institutionen för Systemteknik)

När du fått besked om att du får göra din forskarutbildning i Elektro- och Systemteknik (med inriktning mot...) så kommer du att få information om hur du ansöker om att bli antagen till forskarutbildningen.

Ansökan och antagning

Du behöver då skicka in en ansökan med vidimerade kopior på ditt examensbevis (bevis på allmän och särskild behörighet). Detta gäller inte dig som har din examen från Linköpings Universitet.

Finansieringen av forskarutbildningen i Elektro- och Systemteknik styr lite vad som gäller för dig, men du hör till en av ISYs avdelningar. Varje avdelning har en avdelningsadministratör som kan hjälpa dig att komma till rätta och svara på frågor gällande avdelningen m.m.
 • Om du är anställd på institutionen så kommer HR-konsulten och din blivande chef ge dig mer information om formaliteterna kring anställningen.
  Generell information för nyanställda gällande arbetstider, ansvar, lön, försäkring, semester, skatt, etc. (LiUs centrala HR sidor på "Insidan"  - öppnas i ny flik).
 • Om du är anställd på ett företag upprättas ett avtal mellan institutionen och det företaget.
 • Vid finansiering på annat sätt (stipendium osv.) gäller särskilda regler.

Information om antagning och finansiering gällande forskarutbildning (länk till sida om ansökan, antagning och finansiering).

När du har blivit antagen till forskarutbildning

Information och administration för nyantagen

Du kommer att tilldelas en huvudhandledare och minst en bihandledare. Huvudhandledaren ansvarar för att rapportera alla uppgifter om dina forskarstudier till forskarutbildningsadministratören mer information om på en egen sida (Handledning).

Su ska skriva en individuell studieplan, tillsammans med din handledare, snarast efter antagningen (Studieplaner).

När din ansökan om antagning till forskarutbildning har godkänts kommer den att läggas in Ladok. Ladok heter det studiedokumentationssystem där uppgifter om dig läggs in under din forskarutbildning. Forskarutbildningsadministratör (länk till kontaktuppgifter på ISYs personalsida) har hand om administration på ISY av det som gäller själva forskarutbildningen. 

När antagningen är inlagd i Ladok så kommer forskarutbildningsadministratören på institutionen att ordna med

 • Registrering
 • Inläggning av planerad aktivitet på forskarutbildningen kommande termin samt vilken försörjningstyp din utbildning har
 • Tillgång till maillista och välkomstmail med information

Du behöver

 • Skaffa LiU-ID  (en central användaridentitet bestående av ett användarnamn och ett lösenord som du använder vid inloggning till alla universitetets IT-tjänster.)
 • Skaffa LiU-kort alternativt uppdatera till anställdakort (ett fysiskt plastkort med flera funktioner)
  LiU-ID och LiU-kort - länk till centrala sidorna (öppnas i nytt fönster)

  Den tekniska support och servicegruppen - TUS kommer att hjälpa dig att få tillgång till labb etc. samt ordna med andra tekniska frågor.
Uppföljning och rapportering varje termin (egen sida)

Informationsansvarig: Mark Vesterbacka
Senast uppdaterad: 2021-08-31