Institutionen för systemteknik
Göm meny

Hemuppgifter TSKS06

Laborationer, elektriska kretsar, våren 2015


Två laboration ā 4 timmar skall göras. Laborationerna genomföres enligt schemat i grupper om 2 teknologer/grupp.

  • Lab 1: Komponenter. (R,L,C-nät, mätning)
  • Lab 2: Aktivt filter. (OP-förstärkare, simulering i Pspice)

Laborationerna äger rum i telekomlabbet (sal TKO3) i hus B, mellan ingång B 25 och ingång B 27 i C-korridoren på Institutionen för Systemteknik (ISY).

Labanmälan

Via länken nedan når du labanmälan för labbarna i kursdelen Elektriska kretsar. Det är också det ställe där du anmäler projektgrupper i kursdelen Linjära system och kommunikation. Det får ni vidare instruktioner om av Lasse Alfredsson då ni kommer till den kursdelen.

Lab-PM

Här kommer du att kunna finna lab-PM till de två laborationerna inom kursdelen Elektriska kretsar. De görs tillgängliga minst en vecka innan respektive laboration för att du ska kunna läsa lab-PM innan laborationen, och så att du hittar förberedelseuppgifterna. Notera att i ordet "förberedelseuppgift" ligger att de ska vara gjorda innan respektive lab-tillfälle.

Du behöver inte skriva ut dessa lab-PM. Det kommer att finnas tryckta lab-PM i labsalen då du kommer dit.

Förberedelser:

För att Du skall hinna genomföra respektive laboration på tillgänglig tid och för att laborationerna skall ge maximalt utbyte skall det teoretiska underlaget vara inhämtat och förberedelseuppgifterna lösta till varje labbtillfälle. Angående teoretiskt underlag och förberedelseuppgifter se lab-PM.

Om laborationen är otillräckligt förberedd kan du bli avvisad från labbsalen och får återkomma vid senare tillfälle.Informationsansvarig: Lasse Alfredsson
Senast uppdaterad: 2015-02-04