Göm meny

TSEA82 Datorteknik D, TSEA57 Datorteknik I

Detta är en klassisk datorteknikkurs med fokus på assemblerprogrammering. Kursen handlar inte explicit om persondatorer men många begrepp i kursen är naturligtvis användbara i detta sammanhang också.

Kursen är en samläsning mellan D- och I-programmet.

Laborationerna är centrala i kursen och avhandlar grundläggande funktionalitet på låg nivå, såsom assemblerinstruktioner, subrutiner, binär aritmetik, stack, registeruppsättning, adresseringsmoder, I/O-funktionalitet, avbrott och A/D-omvandling.

Istället för tentamen så har kursen i slutet en s k LAX (LAbb-eXamination) där en mindre labb-uppgift ska utföras enskilt inom 90 minuter.

Kursansvarig: Anders Nilsson

Nyheter

 • 2021-03-24 : Kursen går även denna gång (VT 2021) på distans. Vi lånar ut hårdvara (Arduino) för laborationer till anmälda kursdeltagare. Dock finns en begränsning på mängden hårdvara, så sena kursanmälningar kan inte garanteras plats.

  De som vill komplettera en tidigare oavslutad kurs med Dalia-hårdvaran (kopplingsplattor i labsal) kontaktar kursansvarig för diskussion om läget.

 • 2020-10-13 : Om-lax sker 22/10 alt 23/10, då någon av tiderna 10-12 eller 13-15. Du som vill göra LAX MÅSTE kontakta examinator per mail snarast (senast 19/10), och meddela vilka av dessa tider du kan. Meddela också vilken hårdvara (Dalia eller Arduino) du vill göra LAX:en på.

  De tider 22/10 och 23/10 som inte används till LAX kan istället användas för att komplettera tidigare laborationer. Meddela även om du vill göra detta.

 • 2020-08-18 : Om-LAX sker 27/8 kl 10:15-11:45 i salen Grinden. Du som vill göra LAX:en MÅSTE kontakta examinator per mail och meddela detta senast 25/8. Tala även om vilken hårdvara (Dalia eller Arduino) du vill använda.

 • 2020-08-11 : Till dig som vill ha datorteknik-LAX i augusti 2020. Gäller kurserna TSIU02, TSEA48, TSEA57, TSEA77, TSEA82 Det har kommit lite förfrågningar om hur LAX i datortekniken ska gå till. Meddela mig per mail om någon tid under 25-28 augusti INTE passar dig på grund av andra tentor och liknande. Vi kommer välja ett 2h-pass under dessa dagar. Vill du ha tillgång till labbet för övningslaxar meddela också ditt personnummer så kan ditt liukort få den behörigheten. Tala också om vilken hårdvara du vill göra LAX:en på, dvs Arduino eller Dalia.

 • 2020-03-20 : Kursen går nu i distansläge. Paradoxalt medför det begränsningar på antalet platser i kursen, med anledning av att vi har en begränsad mängd hårdvara för kursens laborationer. Dvs, efteranmälningar till kursen kommer att läggas på kö, för att i mån av plats kunna delta på kursens laborationer.

  Du som vill komplettera en sedan tidigare oavslutad kurs får vara beredd på att i stort sett göra om kursen från början, om du avser att läsa kursen denna gång, då med annan hårdvara och andra laborationer. Alternativt väntar du tills kursen går nästa gång, då vi sannolikt har återgått till undervisning på LiU och kan hålla kursen på ett normalt sätt igen.


Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2021-03-29