OBSERVERA!! Dessa sidor är numera utdaterade. Kursens websidor finns i Lisam.
Institutionen för systemteknik
Göm meny

TSEA82 Datorteknik D, TSEA57 Datorteknik I

OBSERVERA!! Dessa sidor är numera utdaterade. Kursens websidor finns i Lisam.

Detta är en klassisk datorteknikkurs med fokus på assemblerprogrammering. Kursen handlar inte explicit om persondatorer men många begrepp i kursen är naturligtvis användbara i detta sammanhang också.

Kursen är en samläsning mellan D- och I-programmet.

Laborationerna är centrala i kursen och avhandlar grundläggande funktionalitet på låg nivå, såsom assemblerinstruktioner, subrutiner, binär aritmetik, stack, registeruppsättning, adresseringsmoder, I/O-funktionalitet, avbrott och A/D-omvandling.

Istället för tentamen så har kursen i slutet en s k LAX (LAbb-eXamination) där en mindre labb-uppgift ska utföras enskilt inom 90 minuter.

Kursansvarig: Anders Nilsson

Nyheter

  • 2022-03-23 : Kurssidorna uppdaterade för VT2022.

Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2023-03-13