Göm meny

Föreläsningar

Föreläsningarnas innehåll visas i nedanstående tabell. I tabellen visas föreläsningens nummer och titel i den första kolumnen som är länkade till videoinspelningar av föreläsningarna. Alla föreläsningar finns samlade i på min YouTube-kanal. I den andra kolumnen ges några nyckelord för föreläsningens innehåll. Den tredje kolumnen anger vilket material i boken som behandlas. Den sista spalten anger vilka lektioner och laborationen som föreläsningen (och tidigare föreläsningar) förbereder för.

Nr, Titel Innehåll Läsanvisning Le/Lab
1 - Introduktion, grindar och kombinationskretsar. Introduktion till kursen samt grindar och kombinationskretsar. Bilder, anteckningar. Extramaterial: Konstruktion av grindar med transistorer. Kap 1 utom 1.4 + 2.1 -
2 - Boolesk algebra med digitaltekniskt fokus. Boolesk algebra, XOR, SP/PS-form. Bilder, anteckningar Kap 3 Le 1
3 - Kombinations-kretsar Booleska funktioner. Förenkling och realisering av Booleska funktioner i grindnät och Karnaughdiagram. Ofullständigt specificerade funktioner. Bilder, anteckningar Kap 4 - s144. Läs speciellt ex 4.6 och stycket s142-s144 före le 2. Le 2
4 - Kombinations-kretsar Grinddelning, adderare, kretsar och kapslar, Laboration 1. Bilder, anteckningar. Video om labförberedelse och genomförande och PROM. Kap 4, utom 4.4 och 4.7. Läs speciellt ex 4.7 och 4.8 samt stycket s145-s147 före le 3. Le 3, Lab 1
5 - Sekvenskretsar Introduktion och analys av sekvenskretsar. D-vippa som minneselement. Mealy- och Moore-modellen. Bilder, anteckningar 2.2 -
6 - Sekvenskretsar Konstruktion av sekvenskretsar. Synkronisering av insignaler. Bilder, anteckningar 5.1, 5.6 Le 4
7 - Konstruktionsmetodik för sekvenskretsar Från problemformulering till tillståndsdiagram, initiering av starttillstånd, introduktion av räknare. Bilder, anteckningar 5.3 Le 5
8 - Speciella sekvenskretsar Speciella sekvenskretsar: räknare och register, konstruktion med speciella sekvenskretsar, konstruktionsexempel. Bilder, anteckningar 5.2, 5.3 Le6, Lab2
9 - Repetition Repetition. Examinationsdiskussion. Bilder (Uppdaterad 220929), anteckningar - LAX
(Endast för TSEA51)
10 - Programmerbara kretsar och VHDL
Introduktion till programmerbara kretsar och det hårdvarubeskrivande språket VHDL samt Modelsim. Bilder. 1.4, Kap 9, ej 9.6 och 9.7 Digitaltekniska byggblock Le7, Lab3

Tabell 1. Kursens föreläsningar med referenser till lektioner och laborationer.


Informationsansvarig: Mattias Krysander
Senast uppdaterad: 2022-09-29