Göm meny

TMMI04 - Elektroteknik

Elektriciteten som kraftkälla och informationsbärare är en förutsättning för att vårt moderna samhälle skall fungera. Kursen behandlar grunderna för dessa eltekniska system, både teoretiskt och praktiskt. Kursdeltagaren får kännedom om de grundläggande elektronikkomponenterna inom såväl den analoga tekniken som inom digitaltekniken och skall efter genomgången kurs ha förståelse för och förmågan att behandla elektrotekniska problemställningar i såväl hemmamiljö som i industri. Den studerande skall därmed kunna:

  • Utföra beräkningar på lik- och växelströmsnät.
  • Förstå funktionen samt utföra enklare beräkningar på kopplingar av elektromagnetisk natur.
  • Tillämpa strukturerade metoder för analys och konstruktion av elektroniska kretsar.
  • Utföra mätningar av elektriska storheter som t.ex. spänning, ström och effekt.
  • Analysera och konstruera enklare digitala nät med användande av Boolesk algebra och Karnaugh-diagram.

Informationsansvarig: Sivert Lundgren
Senast uppdaterad: 2013-03-27