Göm meny

Utbildning vid ISY

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation. ISY:s kurser läses främst av studenter vid civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och elektroteknik (Y), Datateknik (D) och Informationsteknologi (IT). Även studenter från andra civilingenjörsprogram, högskoleprogrammen och de internationella masterprogrammen läser kurser vid ISY.

Utbildning
De flesta av ISY:s kurser har inslag av praktiska, ingenjörsmässiga moment, allt från laborationer till kompletta konstruktionsprojekt.

Forskarutbildning inom institutionen.

Forskningen bedrivs inom fyra huvudområden: Reglersystem, Elektronik, Telekommunikation och Bildbehandling. Forskningen präglas av aktivt deltagande i de ämnesmässiga forskningsfronterna, men också av strategiska samarbeten vilket bland annat manifesteras av att flera stora excellenscentra placerats vid institutionen. Forskarutbildningen har därför på ett naturligt sätt kunnat kombinera relevans och kvalité.

Utbildning
Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniksystem, Elektroniska komponenter, Fordonssystem,Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Senast uppdaterad: 2012-06-19