Department of Electrical Engineering
Hide menu

TSTE93 - Analog Circuits

Konstruktion och tillverkning av elektroniska system som audioförstärkare är ett område som kräver en bred kompetens. Förutom förståelse för tillämpningsområdet, t ex mekaniska egenskaper hos högtalare, behövs även kunskaper om förstärkarstrukturer och analoga filter. Dessutom behöver man ta hänsyn till de krav och begränsningar elektronikproduktion medför.

I denna kurs genomförs ett konstruktionsprojekt med inriktning mot analog elektronik, speciellt audioförstärkarsystem. Stor vikt läggs på ingenjörsmässiga aspekter och konstruktion för produktion.

I kursen används LiUs lärplattform Lisam. Notera att du måste vara registrerad på kursen för att komma åt kursrummet.


Page responsible: Mark Vesterbacka
Last updated: 2019-01-21