i

Institutionen för systemteknik
Göm meny

TSEI12 - Analog konstruktion, fortsättningskurs

Lektioner

  • Titta på kurslitteraturen (länken är på engelska) för att ladda ner material.

Notera som "vanligt" att uppgifterna nedan är så att säga ett minimum för att klara kursen. Utöver detta skadar det ju inte att lösa fler uppgifter ur häftet och bli expert på något som är relativt viktigt i er utbildning till elektronikingenjörer.

NoTopicMaterial
1 Introduktion till kurser, integrerade CMOS-transistorer
Grundläggande egenskaper och begrepp kring transistorn.
2.1-2.3, 2.4, 3.1, 3.3
2CMOS-transistorer.
Enkla förstärkarsteg, common-drain, common-source, common-gate, osv.
3.6, 3.4, 3.5
3Förstärkare.
Operationsförstärkare. Specifikationer. Integratorer.
5.1, 5.3a), 5.4a), 5.9, 5.11
4 Stabilitet, fasmarginal, andra kostnadsfunktioner. 5.3-6, (5.7)
5 Brus och andra störkällor. Distorsion. 6.1, 6.3, 6.6-8
J&M: 4.7, 4.10a-b , 4.17. Uppgifter
Lösningar
Figur 4.15 till uppg 4.17
6 Dataomvandlare 10.1, 10.2, 10.7, 10.10, 11.1, 12.1 Lösningar
7 Transmissionsledningar och anpassning
13.1 - 6
8 Avkopplingskondensatorer. 14.1-5

Informationsansvarig: J Jacob Wikner
Senast uppdaterad: 2019-01-22