Göm meny

Gäster och besökare, ISY

Vem är gäst?

Personer som vistas i ISYs lokaler som inte är anställda, studenter eller har någon annan formell knytning till ISY via avtal/beslut som finns dokumenterade via exempelvis diarieförd handling.

Inför ett besök

För gäster som vistas inom ISY mer än en vecka och/eller då det finns ekonomiska åtaganden för ISY ska en gästblankett fyllas i.
  • Fyll i gästblanketten. Det finns inget som hindrar att blanketten fylls i även för gäster där det finns exempelvis diarieförda beslut/avtal.
  • Blanketten ska undertecknas av värd för gästen och avdelningschef.
  • I de fall gästen behöver ett LiU-id behöver personuppgifter samlas in. Namn och personnummer för de som har ett svenskt personnummer och en passkopia för personer som inte har ett svenskt personnummer.
  • Blanketten lämna vidare till avdelningsadministratör som informerar berörda personer. Därefter lämnas blanketten slutligen till administrativa chefen som ansvarar för att blanketten hanteras enligt de riktlinjer som finns.

Vid ekonomiska åtaganden

Där det finns ekonomiska åtaganden för ISY utöver lokalavgifter och avgift för LiU-id ska blanketten i vissa fall diarieföras.
  • Då ersättning är av engångskaraktär eller fakturor med låga belopp ska betalas så bifogas en kopia av blanketten till Raindance och/eller Primula.
  • Då ersättningen är av mer löpande karaktär eller utgör en större summa ska blanketten diarieföras.
    Sedan anges diarienumret i Raindance och Primula i samband med att fakturor betalas och/eller ersättningar betalas ut.

Senast uppdaterad: 2020-01-23