Göm meny

Inköpsrutiner - ISY

Följande regler/inköpsrutiner har satts upp så att vi på ett smidigt sätt ska kunna följa LiUs regler för upphandling och få kontroll över den utrustning (inkl. möbler) som finns på institutionen. Dessutom får vi kontroll över den utrustning som omfattas av garanti och kan utnyttja garantin vid ev. fel på den utrustning vi har.
Har ni några frågor eller vill ha hjälp med inköpet kontakta support@isy.liu.se eller inköpsansvariga Kristina Arkad och Joakim Svensén.

Mer information om vad som gäller finns på ISYs lokala websidor och LiUs vägledning för inköp .

All utrustning (inkl. möbler) som köps in

  1. Beställningar skall ske via Raindance och godkännas av ansvarig person.
    Finns lokala eller statliga inköpsavtal på produkten skall det klart framgå av beställningen. Om det inte finns ramavtal och inköpet överstiger ett halvt (1/2) prisbasbelopp ska dokumentation runt inköpet diarieföras enligt gällande rutiner. Gällande regler för direktupphandling ska följas.
  2. ISYs inköpsdokument skall fyllas i och aktuella handlingar häftas fast.
  3. Notera inventarienummer i Raindance alternativt ge inventarienumret till någon som kan notera det där.
  4. Inköpsdokumentet (med beställningskopia, ev. offert, följesedel, ev. garantipapper och fakturakopia) lämnas till någon i tus-gruppen för arkivering (och garantibevakning).

Övriga varor och tjänster som köps in

  1. Beställningar skall ske via Raindance och godkännas av ansvarig person.
    Finns lokala eller statliga inköpsavtal så skall det framgå av beställningen. Om det inte finns ramavtal och inköpet överstiger ett halvt (1/2) prisbasbelopp ska dokumentation runt inköpet diarieföras enligt gällande rutiner. Gällande regler för direktupphandling ska följas.

Senast uppdaterad: 2021-09-20