Göm meny

Personal

Information om personal kan nås via resp. ämnesområdes hemsidor (vänstra spalten) eller universitetets "Sök en anställd" ovan.

Institutionsledning


Namn Telefon E-post
Prefekt: Jan-Åke Larsson 013-281468 < >
Proprefekter:
Michael Felsberg 013-282460 < >

Erik Frisk 013-285714 < >
Adminstrativ och teknisk chef: Kristina Arkad 013-282647 < >
Studierektorer:
Huvudstudierektor Johan Löfberg 013-281304 < >
Forskning Håkan Johansson 013-281676 < >
Grundutbildningsområde:
-- Bild och telekommunikation Lasse Alfredsson 013-282645 < >
-- Elektronik, datorteknik Anders Nilsson 013-282635 < >
-- Elektronik, integrerade kretsar och system Mikael Olofsson 013-281343 < >
-- Reglersystem Johan Löfberg 013-281304 < >

Verksamhetsstöd

Studerandeexpedition

Öppettider:
Terminstid: måndag, onsdag och torsdag 12:30-13:15.
Telefon: 013-281321, vardagar

Ladok - frågor som rör ladok ladok@isy.liu.se

Exjobb - frågor som rör examensarbeten

exjobb@isy.liu.se


Forskningsingenjör Elektroniska kretsar och system Arta Alvandpour 013-282701 < >

Kristina Arkad 013-282647 < >
Personalärenden Lina Florvik 013-281925 < >
Administratör Fordonssystem och registrator Maria Hamner 013-285715 < >
Administratör Datorseende,
Informationskodning och Kommunikationssystem
Carina Lindström 013-284423 < >
Administör Datorteknik och Elektroniska kretsar och system Eva Zurawski 013-286806 < >
Administratör examensarbeten och Ladok Jeanette Mathisen 013-281020 < >
Forskningsingenjör Jean-Jacques Moulis 013-281684 < >

Andreas Pedersen 013-281320 < >
Eu-projekt, inköp, leverantörs- och kundreskontra Vera Pichler 013-282707 < >
Ekonomi, leverantörs- och kundreskontra Erik Rothzén 013-282794 < >
Forskningsingenjör Joakim Svensén 013-282461 < >
Administratör forskarutbildning och
Ladok
Susanna von Sehlen 013-281000

Senast uppdaterad: 2018-12-12