Göm meny

Anvisningar till företagshandledare

Examensarbetet utförs normalt under sista terminen. Grundkravet är att arbetet ska motsvara 20 veckors heltidsarbete (30 högskolepoäng på avancerad nivå) för teknologer på civilingenjörsutbildningar och masterprogram och 10 veckor (16 högskolepoäng på grundnivå) för högskoleingenjörsutbildningarna. Under denna tid ska en ingenjörsmässig uppgift lösas. Ett rent programmeringsarbete räknas inte som ett sådant, utan måste kombineras med något annat så att t.ex. en hel designuppgift löses.

Observera att sekretessbelagda examensarbeten ej kan utföras. Ofta kan detta dock lösas genom en officiell rapport där t.ex. axlar i figurer saknar gradering samt en företagsintern version som innehåller all information.

Start av examensarbete

Varje exjobb måste ha en handledare och en examinator på universitetet, samt en handledare på företaget.
När exjobbaren har ett förslag till examensarbete tar han/hon kontakt med lämplig examinator på ISY eller någon av studierektorerna. Examinatorn fastställer inriktning och huvuduppgifter. När handledare och examinator är bestämda ska exjobbet registreras på Institutionen för systemteknik, vilket sker genom att exjobbaren anmäler sig hos examinatorn. Det är sedan lämpligt med ett möte mellan exjobbare, handledare, examinator och företagshandledare för att definiera exjobbets inriktning och omfattning.

Dokumentation av arbetet

Examensarbetet ska dokumenteras i en offentlig skriftlig rapport och en elektronisk version på Electronic Press. Ett riktmärke för denna är att den ska kunna förstås utan andra förkunskaper än de som är gängse för teknologer i slutfasen av utbildningen. Mer om hur en rapport kan utformas och om vilka formella krav som finns på själva rapporten finns i Anvisningar för exjobbaren.

Framläggning och opposition

Exjobbsrapporten ska godkännas av examinator innan framläggningen.

Rapporten ska sedan presenteras vid ett seminarium på universitetet där en opponent och andra teknologer har tillfälle att föra fram synpunkter. Rapporten publiceras i normalfallet alltid elektroniskt på Electronic Press samt ofta även i tryckt form. Vissa ämnesområden på ISY har utöver det en egen databas där exjobbet också publiceras.

I de fall rapporten trycks får företagshandledaren ett tryckt exemplar av rapporten av exjobbaren. Om fler exemplar önskas måste företaget beställa dessa hos universitetets tryckeri, LiU-Tryck, 013-28 10 55, liutryck@liu.se. Vid beställningen måste rapportnummer och författare anges.

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset, bredvid Café Java, dvs. D-korridoren, ingång 27.

Öppettider:
Terminstid måndag och torsdag 12:30-13:15

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se


Senast uppdaterad: 2022-09-19