OBSERVERA!! Dessa sidor är numera utdaterade. Kursens websidor finns i Lisam.
Institutionen för systemteknik
Göm meny

Grupper 2022 TSEA83

Handledare

Handledare: Grupper
Anders Nilsson, AN 41, 49, 51, 53
Frans Skarman, FS 34, 35, 52
Kent Palmkvist, KP 33, 42, 48
Olov Andersson, OA 37, 43
Oscar Gustafsson, OG 44, 50
Peter Johansson, PJ 39, 40
Petter Källström, PK 38, 45
Mikael Henriksson, MH 36, 46, 47

Projektstatus 2022

Projektstatus noteras i denna Excel-fil.


Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2022-02-20