Göm meny

TSEA52 - Digitalteknik

Kursansvarig HT1 och examinator: Mattias Krysander, Telefon 073-270 18 25, Email: mattias.krysander@liu.se

Kursansvarig HT2: Oscar Gustafsson, Telefon 0736-20 94 83, Email: oscar.gustafsson@liu.se

Datorteknik, ISY, Linköpings Universitet

Detta är hemsidan för kursen TSEA52 - Digitalteknik. Kursen består av två delar kopplade till examinationsmomenten LAB1 och LAB2.

LAB1 är en introduktion till digitalteknik som i huvudsak ges under HT1 och samläses med kursen TSEA51. All information om undervisningen kopplat till examinationsmoment LAB1 finns på TSEA51.

LAB2 en laborationsorienterad fortsättning baserad på ett hårdvarubeskrivande språk VHDL samt programerbara kretsar. Denna del görs i HT2 och information om denna del kommer att ges nedan.

Ytterligare information om kursen finns att läsa i kursplan enligt LiTH:s studiehandbok.

Senaste nytt

 • 2022-06-23 Andra omlax

  Den andra omlaxen kommer gå den 26/8 kl 15.15-17.15. Anmälan sker via lisam fram till och med den 25/8\ . Övningskoppling kommer ske i perioden 15/8-25/8 tiderna 9-18 på vardagar och 9-15 på helger då dörren till Muxen 3 kommer att vara olåst. Det är bara anmälda till omLaxen som har får vistas i Muxen 3\ .

 • 2021-08-25 Ny kursomgång HT 2021

  Snart börjar höstens kurs i digitalteknik. I HT1 kommer den samläsas med bland annat TSEA51 och allt material kommer därför att samlas på den kurshemsidan istället.

 • 2021-08-13 Andra omlax

  Den andra omlaxen kommer gå den 25/8 kl 13.00-15.00 (observera att den startar prick). Anmälan sker via lisam fram till och med den 24/8. Övningskoppling kommer ske i perioden 18/8-24/8 tiderna 9-18 på vardagar och 9-15 på helger då dörren till Muxen 4 kommer att vara olåst. Det är bara anmälda till omLaxen som har får vistas i Muxen 4.

 • 2020-12-22 Examination av enstaka uppgifter

  I samband med omlaxen den 15/1 kommer det vara möjligt att komplettera enstaka uppgifter i lab 1 och 2 för att slutföra hel kurs. Vi öppnar en sal vid 13.15 och examinerar uppgiften efter laxens slut vid ca 15.15. Om ni är intresserade av komplettering vid detta tillfälle kontakta Olov Andersson.

 • 2020-12-22 Övningskoppling

  Dörren till Grinden kommer att vara uppställd 11/1-14/1 kl 9-17 för övningskoppling.

 • 2020-12-22 Omlax 1

  Anmälan till omlax 1 kommer öppnas 21/10 kl 8.00 på anmälan. Tre tillfällen kommer erbjudas:

  • Må 2/11 17.15-19.15 Grinden, Muxen 1
  • Ti 3/11 17.15-19.15 Grinden, Muxen 1
  • Fr 15/1 13.15-15.15 Grinden, Muxen 3
  Det går bara att anmäla sig på ett av de 3 passen för första omlax. Andra omlax kommer att ges i augusti.
 • 2020-11-12 Komplettering av labbar för studenter från tidigare år Det finns ett tillfälle 23/11 17-21 för komplettering av labbar från tidigare år. Hör av er till Oscar för att bli tillagda till kursrummet så att ni kommer åt anmälan.
 • 2020-10-01 Laxanmälan för studenter från tidigare år

  Anmälan till omlax i oktober är öppen på länken anmälan. Ni kommer förmodligen att behöva begära access till kursrummet innan ni gör anmälan.

 • 20202-09-16 Restlaborationer för studenter i TSEA22 och studenter som påbörjat TSEA51/TSEA52/TDDC75 2019 och tidigare.

  Anmälan för att komplettera lab 1 och 2 är nu öppen på länken anmälan. Ni kommer förmodligen att behöva begära access till kursrummet innan ni gör anmälan. Lab 3 och 4 kommer att kunna kompletteras först i HT2.

 • 2020-08-17 Kurshemsidan för HT 2020 är under uppbyggnad. Höstens föreläsningar och lektioner kommer att blir på distans och laborationer på campus.

Undervisning HT2 (Kommer att uppdateras senare i höst)

Undervisningen i HT2 består av den avsluntande laborationen i examinationsmoment LAB1 (lab 3) samt undervisning kopplat till examinationsmoment LAB2. Det senare innefattar

Laborationen har mer karaktär av ett miniprojekt där en stor del av arbetet sker på egen tid. Schemalagda tillfällen är tänkta för handledning och examinering. Nedan beskrivs respektive aktivitet.

Kursinformationen nedan kommer uppdateras när HT2 börjar.

Föreläsningar

Föreläsningarna handlar om att bygga mindre digitala system. Ingen ny teori kommer att presenteras utan en stor del av föreläsningarna kommer ägnas åt att lösa större exempel. Detta för att illustrera arbetsgången i laborationen.

De två först uppgifterna i VHDL-uppgifter kommer att diskuteras under föreläsningarna. Som förberedelse kan man läsa uppgifterna och eventuellt skissa egna lösningar.

Lektioner

Lektionsmaterialet finns tillgängligt på lisam. Lektionera är upplagda som en laborationsuppgift, med en tutorial för att lära sig simulera och syntetisera. Laborationsuppgift 3.0 förväntas utföras på första lektionen. Är ni klara tidigt så använd lektionstiden till att arbeta på laborationerna.

Laborationer

I HT2 ingår laboration 3 och laboration 4. Laboration 3 består av enklare uppgifter 3.1 till 3.5 för att lära sig VHDL och CPLD:er. Laboration 4 har en omfattning som liknar ett miniprojekt. Två uppgifter ska lösas uppgift 4.1 och en av uppgifterna 4.2 eller 4.3 i Labkompendium. Samtliga uppgifter, utom 3.1 och 3.2, har laborationsskal, och ska simuleras. Hur detta görs gås igenom på lektionerna. Detta gör att väldigt mycket av laborationen kan genomföras på distans så att enbart uppkoppling behöver göras i sal.

Lämpligt är att förbereda kod under första passet och koppla upp under andra passet. Med andra ord så skjuts 3.1 upp till efter att VHDL-koden för övriga uppgifter är skriven. Är det så att ni känner att det skulle underlätta att börja med att testa att syntetisera 3.1 och koppla upp för att öka förståelsen så är det OK. Distansläget gör också att det finns stor frihet i hur ni lägger upp tiden p å bästa sätt för att minimera tiden i sal. Eller kanske snarare tiden i sal med många studenter samtidigt närvarande.

Laboration 4 är indelad 3 pass om vardera 2 timmar. Uppgifterna är omfattande och det krävs att en stor del av arbetet med uppgifterna sker mellan de schemalagda passen. Under dessa pass erbjuder handledning och examination. Kontroller examinationskraven beskrivna i labhandledningen.

En rekommenderad plan för laborationen:

 • Inför pass 1: Förbered blockschema för uppgift 4.1 och koda så långt som möjligt.
 • Pass 1: Handledning på design, kod och simulering på uppgift 4.1. Examination av simuleringsuppgift i uppgift 4.1.
 • Inför pass 2: Syntetisera uppgift 4.1 i Xilinx. Börja med blockschema och kod för den andra uppgiften.
 • Pass 2: Examination av uppgift 4.1. Handledning på den andra uppgiftens design, kod och simulering.
 • Inför pass 3: Provsyntetisera den andra uppgiften inför detta pass.
 • Pass 3: Examination av den andra uppgiften.
Med tanke på distansläget är det också OK att förbereda bägge uppgifterna först och sedan koppla upp dem. Med testbänkar ökar sannolikheten markant att det bara ska vara att koppla upp och att det fungerar på första försöket.

Ett avslutande 4 h restpass är schemalagt för eventuell komplettering. Under detta pass är det drop-in.

Kursmaterial

Här nedan listas kursmaterial för kursdelen i HT2.

Informationsansvarig: Mattias Krysander
Senast uppdaterad: 2022-06-23