Göm meny

Arenan och andra ytor TSEA29

Arenan

Man kan använda Arenan (ca 10x10 m) för att prova sitt projekt. Detta görs genom att boka sin grupp i Excel-filen Bokning_Arena under Files i kanalen General i Teams. I samma Excel-fil finns även bokningsmöjlighet för projektplatserna. Se följande skiss:

Arenan kan tänkas indelad i fyra virtuella ytor, dvs fyra grupper bör kunna använda den samtidigt, beroende på projekt. Vissa projekt kräver dock större yta och får därmed boka flera ytor samtidigt. Vi tänker oss följande fördelning:

  • Räddningssvävare får boka 2/4 av Arenan
  • Taxibil får boka 2/4 av Arenan
  • Tävlingsbil får boka 2/4 av Arenan
  • Lagerrobot får boka 1/4 av Arenan
  • Kartrobot får boka 1/4 av Arenan
  • Labyrintrobot får boka 1/4 av Arenan

Bokning av Arenan sker i tvåtimmars-pass som längst. Varje projekt får dock ha högst en aktiv bokning, dvs man får inte boka någon ny tid innan den tidigare bokningen passerats. Projektet räddningssvävare är dock beroende av positioneringssystemet som finns i Arenan, så det projektet får ha två aktiva bokningar (dock inte i följd).

Bokningsexempel: (Utseendet kan variera olika veckor, se Excel-filen)

Tillgång till Arenan delas mellan kurserna TSEA29, TSRT10 och forskningsverksamhet (Fo). Färgerna i kalendern ovan fungerar enligt följande:

Valbara tider är inrutade i fyra kolumner, kolumn 1, 2, 3 och 4 från vänster räknat, motsvarande ytorna 1, 2, 3 och 4 i Arenan, (gröna rutor)

Det är möjligt att använda Arenan även på andra tider och dagar, men då måste dessa tider reserveras, och detta kan göras tidigast dagen innan, (gula rutor). För hjälp med detta kontakta handledaren.

Det är möjligt att använda (dock ej boka) Arenan även på andra tider (grå, blå, röda rutor), men man får då vara beredd på att snabbt flytta på sig om kursen TSRT10 (grå och blå rutor) eller forskningsverksamhet (blå och röda rutor) dyker upp.

OBSERVERA! Det får inte förkomma några möbler inne i Arenan. Golvytan är känslig och blir lätt skadad av möbler.

Plocka alltid bort projektmateriel (kartong och dylikt) efter avslutat pass.

Andra ytor

Även andra ytor kan användas för projekt-tester, t ex Balkongen och Kontorsarbetsplatser. För att göra det måste dessa reserveras. För hjälp med detta kontakta handledaren.

Projektarbetsplats

Projektarbetsplatserna 4 och 5 är reserverade för KMM-kursen under 1/11 till 20/12. Där kan respektive grupp boka in sig i tvåtimmaspass via Excel-kalendern.

Mini-arenan

Mini-arenan (se skiss ovan) får inte användas av KMM-kursen. Den är reserverad för annan verksamhet.

Kontroll-rummet

Kontroll-rummet ska bara användas av de grupper som verkligen har behov av att styra projektorerna eller positioneringssystemet. All utrustning i det rummet är mycket dyr och känslig. Kontakta handledaren innan ni gör något.

Spiraltrappan

Utrymmet med spiraltrappan får endast användas för genompassage till och från Arenan. Bänkarna nere vid spiraltrappan får inte användas som arbetsplatser.


Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2021-11-02