OBSERVERA!! Dessa sidor är numera utdaterade. Kursens websidor finns i Lisam.
Institutionen för systemteknik
Göm meny

Konstruktion med mikrodatorer

KMM är en obligatorisk projektkurs för D-linjen, termin 5. Här lär du dig att bygga en datorstyrd apparat från idé till färdig produkt. Varje apparat ska innehålla minst 3 processorer. Du kommer att ingå i en projektgrupp med 6 teknologer. Projektet utförs enligt projektmodellen LIPS.

Kursens obligatoriska delar består av en laboration och ett projekt.

Observera, att eftersom kursens projekt genomförs i grupp beror resultatet inte enbart av den egna prestationen. Den som går kursen behöver ha med sig goda kunskaper från kursen Datorteknik samt gedigna erfarenheter från någon tidigare projektkurs såsom Datorkonstruktion eller Mikrodatorprojekt för att kunna bidra till ett bra projektarbete för gruppen.


Senaste Nytt

  • 2022-08-24 : Websidor uppdaterade för HT 2022

Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2023-05-12